T...

bullet

TESTIRANA MATICA

Provera kvaliteta odgajene matice, najčeće posmatranjem njenog poklopljenog legla koje mora biti kompaktno i bez trutovskih ćelija, kao i vizuelna provera

bullet

TIHA SMENA

Zamena starih, bolesnih ili nedovoljno kvalitetnih matica od strane pčelinjeg drutva, na taj način to pčele u prisustvu stare matice odgaje novu maticu, koja se zatim oplodi i počne da nosi jaja

bullet

TOPIONIK ZA VOSAK

Uređaj za topljenje voska iz votine, pomoću vode, vodene pare, struje itd.

bullet

TOPLO ZAZIMLJAVANJE

Poloaj ramova u konici tako da stoje paralelno sa prednjim zidom konice

bullet

TRANSPORTNI KAVEZ

Drveni ili plastični kavez za transport i dodavanje matice pčelinjem drutvu

bullet

TRMKA

Vidi: Vrkara

bullet

TROVANJE PČELA

Stradanje pčela zbog posete biljkama koje su tretirane otrovnim hemikalijama, ili zbog direktnog dejstva otrova

bullet

TRUT

Muka jedinka u pčelinjoj zajednici, koja se razvija iz neoplođenog jajeta

bullet

TRUTOLOVKA

Sprava za hvatanje trutova na letu konice

bullet

TRUTOVSKA ĆELIJA

Ćelija trutovskog saća

bullet

TRUTOVSKO SAĆE

Saće čije su ćelije većeg prečnika i dubine i koje slui za odgajivanje trutovskog legla

bullet

TRUTUA

Matica koja nije oplođena ili usled bolesti nosi isključivo neoplođena jaja

bullet

TUĐICA

Pčela koja ulazi u tuđu konicu radi grabei

Povratak na početak