S...

bullet

SAĆE

Tvorevina pčela i njihovo stanite. Pčele grade saće od sitnih votanih pločica koje luče, na saću ive, neguju leglo, deponuju polenov prah i med.

bullet

SAĆE U MEDU

Sečeno saće sa medom koje se stavlja u teglu i naliva vrcanim medom

bullet

SAHAROZA

Sloeni ećer, disaharid, proizvodi se iz ećerne repe ili ećerne trske.

bullet

SANDUK PRENOSNI

Drveni sanduk koji slui za prenos ramova, sa pčelama, medom ili praznih.

bullet

SATNA OSNOVA

Tanka votana tabla, dimenzija rama, na kojoj su sa obe strane utisnuti početci ćelija, presovanjem ili na drugi način. Dodaje se pčelinjem drutvu radi dalje dogradnje.

bullet

SATONOA

Gornja letvica rama

bullet

SAZREVANJE MEDA

Proces pretvaranja nektara u med, isparavanjem suvine vode i razlaganjem sloenih ećera na proste

bullet

SEKCIJA

Manji ram od tankih drvenih dačica, vie njih se ugrađuje u prazan medini ram i slui za proizvodnju meda u saću.

bullet

SELIDBA PČELA

Preseljavanje konica sa pčelama na druge pae

bullet

SEPTIKEMIJA

Infektivna bolest odraslih pčela izazvana bakterijom Pseudomonas apisepticum

bullet

SKUPLJAČ POLENA

Sprava za sakupljanje polenovog praha koji otpadne sa nogu pčela izletnica pri prolasku kroz specijalnu reetku sa otvorima od 4,9mm.

bullet

SMENA MATICE

Vidi: Tiha smena

bullet

SNAGA PČELINJEG DRUTVA

Količina pčela koje se nalaze u konici, moe se meriti po teini pčela ili po broju ramova koje zaposedaju.

bullet

SNEGLEROVA PREGRADNA DASKA

Pregradna daska koja se stavlja na plodite ili medite nekog pčelinjeg drutva i koja predstavlja podnjaču gornjeg drutva. Zahvaljujući posebnim letima na njoj, moguće je pčele usmeravati u donje ili gornje drutvo.

bullet

SPAJANJE PČELINJIH DRUTAVA

Sjedinjavanje dva pčelinja drutva, ostavljanjem jedne matice - bolje. Najčeće se vri pomoću lista malo izbuenih novina, koje se stavljaju između dva plodita koja se spajaju. U slučaju bolje pae, drutva se mogu neposredno sjediniti ili prethodno poprskati nekom mirisnom tečnoću (rakijom, sirćetom, čajem od nane)

bullet

STARENJE SAĆA

Pogoranje kvaliteta saća pri dugotrajnom korićenju, prljanje i dobijanje tamne boje, usled gomilanja ostataka kokona od izvedenih pčela.

bullet

STARTER

Pčelinje, najčeće bezmatično drutvo kome se dodaju presađene larve, da samo započne gradnju matičnjaka, koji se zatim stavljaju u bilder (odgajivačko drutvo).

bullet

STEGE ZA KONICU

Naprave za učvrćivanje delova konice da se ne bi smicali prilikom selidbe

bullet

STERILIZACIJA VOSKA

Način prerade pčelinjeg voska radi unitavanja mikroorganizama, uzročnika bolesti, najčeće visokim temperaturama, preko 120 stepeni

bullet

STO ZA OTKLAPANJE SAĆA

Pomoćna oprema pri vrcanju meda, u obliku velike posude nad kojom se otklapaju votani poklopčići sa medinih ramova, i u kojoj se ti ramovi dre do stavljanja u centrifugu.

bullet

STRESANJE PČELA

Stresanje pčela sa rama, četkom ili svenjem trave, radi uzimanja ramova sa medom, uklanjanja praznih ramova ili radi dodavanja u drugu konicu

bullet

SUNČANI TOPIONIK

Uređaj za topljenje voska pomoću sunčeve energije, zasnovan na prelamanju svetlosti kroz jednostruko ili dvostruko staklo.

bullet

SUAVANJE GNEZDA

Smanjivanje broja ramova u pčelinjem gnezdu, obično u jesen iili u proleće, i to na onoliko koliko je pokriveno pčelama

bullet

SVADBENI LET

Izlet matice van konice radi sparivanja sa trutovima

bullet

SVITA MATICE

Grupa pčela koje okruuju maticu dok polae jaja. Sastav svite se menja, a svita postoji sve dok matica polae jaja.

Povratak na početak