R...

bullet

RADILICA

enska jedinka u pčelinjem drutvu, sa nerazvijenim polnim organima, razvija se iz oplođenih jaja.

bullet

RADILIČKA ĆELIJA

Ćelija saća iz koje se razvija pčela radilica, na jednom kvadratnom centimetru nalaze se 4 ćelije

bullet

RADIJALNA CENTRIFUGA

Sprava za vrcanje meda kod koje ramovi stoje u pravcu poluprečnika

bullet

RAM GRAĐEVNJAK

Ram bez saća, ili pregrađen letvicom na deo bez saća, koji se stavlja u konicu da pčele grade trutovsko saće, u kome će se koncentrisati krpelji Varoa jacobsoni.

bullet

RAM HRANILICA

Hranilica veličine plodinog rama, sa dve lesonitne pregrade ukicane sa strane i otvorom na vrhu, najčeće za čvrstu hranu

bullet

RAM POKRETNI (deo konice)

Drveni okvir predviđen da pčele u njemu grade saće

bullet

RASLOJAVANJE MEDA

Razdvajanje medne mase na dva sloja, gući i ređi, usled čuvanja nezrelog meda ili drugih razloga

bullet

REZERVNA MATICA

Vidi: Pomoćna matica

bullet

REZISTENCIJA

Otpornost na određenu bolest, parazita. Isto tako, prilagodljivost, neosetljivost na neko hemijsko sredstvo.

bullet

ROJ

Novo pčelinje drutvo, formirano iz osnovnog pčelinjeg drutva (na ramovima ili stresanjem pčela) ili samostalnim deljenjem drutva prirodnim rojenjem

bullet

ROJ BEGUNAC

Vidi: Naputanje konice

bullet

ROJAL ELE

Matični mleč

bullet

ROJENJE

Razmnoavanje pčelinjih drutava deljenjem, treenjem pčela ili prirodnim izrojavanjem

bullet

ROJEVNO STANJE

Slaboaktivno stanje pčelinjeg drutva, od zaleganja rojevih matičnjaka do rojenja, priprema za rojenje

bullet

ROJEVNI MATIČNJAK, ROJEVI MATIČNJAK

Matičnjak koga matica zalee u posebnoj ranije izgrađenoj ćeliji (zvonce), pri ulasku drutva u rojevo stanje

bullet

ROVČICA

ivotinja iz porodice glodara, hrani se insektima, ulazi i u konice i jede pčele

Povratak na početak