P...

bullet

PAKETNI ROJ

Roj od pčela koje su strešene sa ramova u zamreženu kutiju, sa maticom i bez saća. Obično 1,2kg pčela.

bullet

PAROJAK

Roj koji se pusti iz košnice u koju je iste godine naseljen roj prvenac, roj od prvenca

bullet

PARTENOGENEZA

Jedan od oblika razmnožavanja bez oplodnje, razviće iz neoplođene jajne ćelije

bullet

PASTERIZACIJA MEDA

Jednokratno zagrevanje meda na približno 60°C radi sprečavanja fermentacije i kristalizacije.

bullet

PAVILJON PČELARSKI

Drveni objekat, za stacionarno, ili furgon, za seleće pčelarenje, sa ugrađenim košnicama

bullet

PČELINJA PAŠA

Kompleks medonosnih biljaka u okolini pčelinjaka

bullet

PČELINJA VAŠ

Parazit, najčešće na matici i pčelama hraniteljicama, Braula coeca

bullet

PČELINJAK

Grupa košnica sa pčelinjim društvima, naziv i za mesto na kome se nalaze košnice

bullet

PČELINJE DRUŠTVO

Pčelinja zajednica, sastoji se od jedne matice, nekoliko hiljada ili desetaka hiljada pčela i stotinak ili više trutova.

bullet

PČELINJI MLEČ

Hrana za larve pčela radilica i trutova, bela poluprozračna tečnost

bullet

PČELINJI OTROV

Smesa izlučevina velike i male žlezde koja luči otrov, prozračna žućkasta, gusta tečnost jakog specifičnog mirisa i gorkog ukusa

bullet

PČELINJI PROIZVODI

Proizvodi koji se dobijaju od pčela: med, vosak, polenov prah, propolis, matični mleč i pčelinji otrov

bullet

PEČAĆENJE MEDA

Zatvaranje ćelija sa zrelim medom voštanim poklopčićima, od strane pčela, radi zaštite od kvarenja

bullet

PERGA

Prerađeni i deponovan u ćelije polenov prah od strane pčela

bullet

PEVANJE MATICE

Zvuk koji proizvodi matica, često i dok je u matičnjaku

bullet

PLES PČELA

Posebno kretanje pčela izletnica po saću, radi prenošenja informacije ostalim pčelama o položaju o jačini paše.

bullet

PLETARA

Primitivno stanište za pčele, sa nepokretnim saćem, od pletene ražane ili druge slame

bullet

PODNJAČA, PODNICA

Dno košnice, na koju se postavlja plodište

bullet

PODRAMNI PROSTOR

Prostor između dna podnjače i ramova, obično iznosi 2cm, osim kod duboke podnjače, gde je veći

bullet

PODSTICAJNA PAŠA

Slaba pčelinja paša, pri kojoj pčele ne mogu da sakupe značajnije rezerve hrane, već samo unose koliko je potrebno za razvoj legla i zaleganje matice, obično se smatra da su to unosi do 1kg dnevno

bullet

PODSTICAJNA PRIHRANA

Prihranjivanje pčela manjim količinama hrane u slučaju slabe paše, radi podsticanja matice da zaleže jaja

bullet

POGAČA

Uobičajen, iako nepravilan naziv za šećerno ili šećerno medno testo, sa ili bez drugih dodataka, koje se najčešće zimi daje pčelama, iznad klubeta.

bullet

POJILICA

Posuda sa vodom radi napajanja pčela, postoje otvorene, iz kojih voda kaplje i zatvorene, sa plovcima, na koje pčele sleću

bullet

POKLOPNA DASKA

Drvena ili lesonitna ploča kojom se poklapa plodište košnice, obično sa otvorom za hranilicu.

bullet

POKRETNA PLATFORMA

Transportno sredstvo za prevoz košnica na pašu, košnice se najčešće ne skidaju sa nje tokom sezone. Na pogodan način se omogućava da pčele mogu nesmetano da izleću.

bullet

POLENOV PRAH

Muške polne ćelije biljaka, u vidu najfinijeg praha, koje se nalaze na prašnicima cvetova

bullet

POLENSKA POGAČA

Šećerno medno testo, sa dodatkom polenovog praha, u vidu tanke pogače, služi za podsticaj pčelinjeg društva pri odgajivanju legla

bullet

POLETALJKA

Prednji deo podnjače, na koji pčele sleću pri ulazu u košnicu

bullet

POLIFLORNI MED

Med koji potiče od nektara različitih biljaka

bullet

POLINACIJA, POLENIZACIJA

Oprašivanje biljaka

bullet

POLIRANJE ĆELIJA

Poravnavanje svih neravnina u ćelijama i kvašenje sekretom pčela, posao mladih pčela, istovremeno se obavlja sa čišćenjem ćelija

bullet

POLOŠKA

Tip horizontalne košnice, kod koje se medište i plodište nalaze u istom telu, ali postoje i medišta za pološke.

bullet

POLUMEDIŠTE

Naziv za medišni (plići) nastavak kod DB košnice ili uopšte

bullet

POLUNASTAVAK

Nastavak košnice, koji je plići (za LR košnicu dubina obično iznosi 147mm), koristi se kao rezerva hrane ili kao deo medišta

bullet

POMOĆNA MATICA

Rezervna matica u manjem roju, smeštena iza pregrade, pokraj jačeg društva ili iznad društva.

bullet

POSTOLJE ZA KOŠNICU

Drveno, metalno ili betonsko postolje, pojedinačno ili grupno, visine obično 20-40cm.

bullet

PREGLED PČELA

Otvaranje košnice, sa ciljem uvida u stanje pčelinjeg društva. Može biti letimični i detaljni.

bullet

PREGRADNA DASKA

Drvena ili lesonitna pregrada, vertikalna ili horizontalna, koja razdvaja dva pčelinja društva, ili ograničava prostor pčelinjeg gnezda

bullet

PREHLAĐENO LEGLO

Nezarazna bolest pčelinjeg legla, nastala usled prehlade

bullet

PRELAZNA ĆELIJA

Voštana ćelija na saću, nepravilnog oblika, koja spaja radiličke ćelije sa medišnim

bullet

PRESA ZA VOSAK

Pčelarska naprava za istiskivanje voska iz kuvane voštine.

bullet

PRESAĐIVANJE LARVI

Postupak vađenja larve iz ćelije i stavljanje u veštačku ćeliju

bullet

PRIHRANJIVANJE PČELA

Postupak hranjenja pčela tečnom i čvrstom hranom, podsticajno ili radi dopuna hrane

bullet

PRILETNA DASKA

Daska koja se naslanja na poletaljku košnice, kako bi se pčelama izletnicama olakšalo sletanje, da ne padaju u travu. Koristi se i prilikom pojačavanja društva stresanjem mladih pčela.

bullet

PRINUDNI MATIČNJAK

Matičnjak koga pčele izgrađuju na ćelijama sa maldim larvama, pri nestanku matice

bullet

PRIRODNO ROJENJE

Razmnožavanje pčelinjih zajednica prirodnim putem, izgradnjom rojevih matičnjaka i izletanjem roja

bullet

PROČISNI LET

Izlet pčela tokom toplijih zimskih dana radi pražnjenja

bullet

PROLEĆNO SLABLJENJE DRUŠTAVA

Opadanje broja pčela usled uginjavanja starih pčela i nedovoljnog rađanja mladih

bullet

PROPOLIS

Smesa smolastih jedinjenja, koje pčele sakupe sa pupoljaka i drugih delova biljaka, obogaćena sekretom mandibularnih žlezda, “pčelinji lepak”

bullet

PROŠIRENJE LEGLA

Dodavanje ramova sa praznim saćem ili satnim osnovama sa strane ili unutar legla, radi zaleganja matice

bullet

PRVENAC ROJ

Roj koji izleće iz košnice sa starom maticom, najčešće devetog dana posle polaganja jaja u rojeve matičnjake

Povratak na početak