M...

bullet

MAGACIN HRANE

Nastavak ili polunastavak sa medom koji se stavlja iznad plodita pčelinjeg drutva i predstavlja rezervu hrane za zimu, a u proleće se moe sputati ispod plodita i slui za podsticajno prihranjivanje

bullet

MAJČINSKO DRUTVO

Pčelinje drutvo iz koga se uzimaju larve za odgajivanje matice

bullet

MAINA ZA OTKLAPANJE SAĆA

Maina za automatsko otklapanje votanih poklopčića grebanjem lopaticama koje rotiraju

bullet

MATERIJAL ZA DIMLJENJE

Materijali koji pri gorenju stvaraju gust dim koji umiruje pčele, ali im ne teti, npr. trulo drvo, pamučne krpe, suve pečurke na drveću itd.

bullet

MATICA

Jedina enka u pčelinjoj zajednici sa dobro razvijenim polnim organima, razvija se iz oplođenog jajeta. Njen osnovni zadatak je polaganje jaja.

bullet

MATIČNA MATERIJA

Feromon koga luči plodna matica i koji pčelama slui kao signal o njenom prisustvu u drutvu

bullet

MATIČNA OSNOVA

Vetački izlivena čaurica od voska za presađivanje larvi

bullet

MATIČNA REETKA

Pomoćni deo konice, u vidu plastične ili metalne reetke, veličine plodita ili manja, koja omogućava da pčele kroz nju prolaze, a sprečava prolazak matice. irina prolaza je 4,2mm.

bullet

MATIČNI MLEČ

Hrana matičnih larvi u toku razvića i matice, tokom celog ivota.

bullet

MATIČNJAK

Ćelija saća iz koje se lee matica

bullet

MED

Od strane pčela prerađeni nektar ili medljika i skladiten u saću.

bullet

MED U SAĆU

Naziv za komade zaklopljenog saća, ispunjenog medom, ili za med u boksesima, koji se prodaju bez dodavanja tečnog meda.

bullet

MEDINI NASTAVAK

Deo konice koji slui za skladitenje meda.

bullet

MEDITE

Deo konice koji slui za skladitenje rezervi meda, mogu da ga čine i vie medinih nastavaka

bullet

MEDLJIKA

Slatka gusta tečnost koju luče lisne vai i neki insekti koji ive na biljkama i hrane se njihovim sokom. To je naziv i za medljikov med, koji pčele sakupe i prerade.

bullet

MEDNA KAPA, MEDNI VENAC

Sloj meda na ramu iznad pčelinjeg legla, koji slui kao rezerva hrane

bullet

MEDNA ROSA

Biljni sladak sok koji se najčeće luči na listovima nekih vrsta listopadnog drveća i iglicama jele, smrče.

bullet

MEDNO EĆERNO TESTO

Čvrsta hrana za pčele, pravi se tako to se na 1kg ećera u prahu doda oko 300 grama malo razgrejanog meda, dobro izmea i stavi u kese

bullet

MEDOVAČA

Rakija od meda ili sa medom

bullet

MEDOVINA

Vino od meda

bullet

MEĐURAMNI PROSTOR

Rastojanje između povrina saća u konici, irina ulice. Iznosi oko 12,5mm, a rastojanje između centara susednih ramova iznosi 36-37mm.

bullet

MELANOZA

Hronična infekciona bolest, najčeće matica.

bullet

MEINASTO LEGLO

Virusna bolest pčelinjih larvi koje uginjavaju u ćeliji.

bullet

MONOFLORNI MED

Med koji potiče isključivo od nektara jedne vrste biljaka.

bullet

MONOSAHARID

Prost, razloen ećer, npr. glukoza, fruktoza

bullet

MRTVAČKA GLAVA

Veliki leptir, tetočina pčela, hrani se biljnim sokovima i medom  

Povratak na početak