J...

bullet

JENTEROV APARAT

Aparat pomoću koga se u plastičnim čauricama, bez klasičnog presađivanja larvi, dobijaju  larve priblino jednake starosti, koje se odmah dodaju u startere ili odgajivačka drutva

Povratak na početak