I...

bullet

IGLA ZA PRESAĐIVANJE

Specijalna, najčeće čelična igla pomoću koje se presađuju pčelinje larve u matične čaure. Vidi: Kineska iglica

bullet

IGRA MLADIH PČELA

Prvi izlet mladih pčela van konice, koji kratko traje i praćen je masovnim proigravanjem ispred konice, radi orijentacije.

bullet

INKUBATOR DRUTVO

Vrlo jako pčelinje drutvo, u koje se stavljaju zatvoreni matičnjaci, u kavezima li bez, radi čuvanja i grejanja do zrelosti i spremnosti za upotrebu, ili radi izleganja matica.

bullet

INVERT

Rastvor invertnih ećera (glukoze i fruktoze) koji se obrazuju pri hidrolizi saharoze, pod dejstvom fermenta invertaze.

bullet

INVERTAZA

Ferment u medu, koji učestvuje u razlaganju saharoze na glukozu i fruktozu

bullet

ISKUCAVANJE

Prebacivanje pčela iz vrkare u konicu lupkanjem po vrkari

bullet

ISTERIVANJE TRUTOVA

Pojava da pčele na kraju sezone i pri prekidu pae isteruju trutove iz konice, da ne bi troili suvinu hranu.

bullet

ITALIJANSKA PČELA

Apis mellifica ligustica, Italijanska uta medonosna pčela, najrasprostranjenija rasa u svetu

bullet

IZJEDNAČAVANJE PČELINJIH DRUTAVA

Postupak uzimanja ramova sa leglom (sa i bez pčela) iz najjačih drutava i dodavanja u ona slabija (ali ne suvie slaba), tako da sva drutva postaju ujednačena po snazi.

bullet

IZLETNICA

Pčela radilica koja obavlja poslove van konice, donosi polen, nektar ili vodu

bullet

IZOLATOR ZA MATICU

Naprava pomoću koje se matica ograničava u noenju jaja, koristi se pri odgajivanju matica

Povratak na početak