G...

bullet

GLAVNA PAA

Najvanija paa ili vie paa, koju pruaju neke medonosne biljke, tako da dnevni unosi mogu da pređu 1kg

bullet

GLUKOZA

Prost ećer, nalazi se u medu, zajedno sa fruktozom

bullet

GNEZDO PČELINJEG DRUTVA

Svo saće u konici ili drugom stanitu pčela, koje je ispunjeno leglom, medom i polenom

bullet

GRABE

Pojava da u slučaju nedostatka pae, pčele pokuavaju da ulaze u druge konice i uzimaju med

bullet

GRBAVO LEGLO

Ispupčeno trutovsko leglo u radiličkim ćelijama, javlja se kod drutava sa lanim maticama, ali i kod mladih matica koje počinju sa polaganjem jaja i zaleu poneko neoplođeno jaje u radiličku ćeliju.

bullet

GUENJE PČELA

Stradanje pčela i legla usled nedostatka kiseonika i visoke temperature, pri selidbi ili prilikom zatvaranja konica u toplo vreme

Povratak na početak