F...

bullet

FACELIJA

Medonosna jednogodinja biljka, daje i preko 400kg/ha meda, procvetava 45 dana posle nicanja i cveta oko mesec dana

bullet

FARAROVA KONICA

Konica nastavljača, sa 10 li 12 ramova, nastavcima visine od 16 do 20cm, koji su svi jednaki.

bullet

FENOLOKI KALENDAR

Kalendar koji prati periodične pojave u prirodi, npr listanje biljaka, cvetanje, zrenje plodova itd.

bullet

FERMENTI MEDA

Materije u medu, koje igraju ulogu biolokih katalizatora. Najvaniji su: invertaza, diastaza, katalaza.

bullet

FEROMONI

Hemijska jedinjenja koja se izlučuju na spoljanju povrinu tela matice ili pčele ili u spoljanju sredinu

bullet

FILTRIRANJE MEDA

Vidi: Ceđenje meda

bullet

FINOKRISTALISAN MED

Med dobijen namerno izazvanom kristalizacijom kvalitetnog meda, specijalnim postupkom, uz pomoć manje količine nekog vrlo sitno kristalisanog meda.

bullet

FLOROMIGRACIJA

Posećivanje različitih vrsta biljaka od strane pčela radi sakupljanja nektara i polena i preorijentisanje sa jedne na drugu vrstu.

bullet

FLOROSPECIJALIZACIJA

Posećivanje samo određenih vrsta biljaka od strane pčela radi sakupljanja nektara ili polena.

bullet

FRUKTOZA

Prost ećer (levuloza), sastojak meda

bullet

FUMAGILIN

Antibiotik, koristi se za lečenje nozemoze.

bullet

FUMIDIL

Trgovačko ime za Fumagilin

Povratak na početak