Đ...

bullet

ĐERZONOVO PRAVILO

Tvrdnja Derzona, poljskog pčelara (1811-1906), da će drutvo dati vie meda ako mu se ukloni matica. Nije se pokazala kao ispravna.

Povratak na početak