D...

bullet

DADAN

arl Dadan, francuski pčelar, konstruktor konice sa ramovima

bullet

DADAN BLATOVA KONICA

Konica nastavljača, sa jednim ploditem, visine 31cm i meditima visine 15,5cm. Standardno sadri 12 ramova, unutranjih dimenzija 420270mm u ploditu i 420115mm u meditu. Ima DB konica i sa 10 ramova

bullet

DADAN BLATOV RAM

Ram u DB konici, unutranjih dimenzija 420270mm, satonoa duine 470mm

bullet

DALJINA LETA PČELA

Udaljenost od konice na koju pčele lete radi pae, najčeće do 2km, ali moguće je i do 8km pa i vie

bullet

DAČARA

Primitivna konica od dasaka, sa nepokretnim saćem

bullet

DEKRISTALIZACIJA

Postupak vraćanja meda iz čvrstog (kristalisanog) stanja u tečno, zagrevanjem na temperaturi do 45 stepeni.

bullet

DEKSTROZA

Prost ećer, drugi naziv za glukozu

bullet

DELJENJE PČELINJEG DRUTVA

Formiranje dva ili vie pčelinjih drutava iz jedne konice uzimanjem ramova sa leglom i medom

bullet

DEMARI METOD

Protivrojevni metod, podizanje ramova sa leglom u drugi nastavak, iznad matične reetke, a ostavljanje matice u prvom nastavku sa jednim ramom otvorenog legla

bullet

DEVIČANSKO SAĆE

Saće u kome se nije izvodilo pčelinje leglo

bullet

DEZINFEKCIJA KONICE

Postupak uklanjanja mikroorganizama, izazivača bolesti, najčeće hemijskim sredstvima ili plamenom

bullet

DIJAGNOSTIKA

Metoda otkrivanja i raspoznavanja bolesti na osnovu karakterističnih simptoma

bullet

DIJASTAZA

Ferment u medu, koja ubrzava razbijanje skroba na disaharid maltozu

bullet

DIMILICA

Pčelarski pribor, pomoću koga se obrazuje dim, koji umiruje pčele prilikom pregleda

bullet

DIZENTERIJA

Zarazna bolest pčela, zapaljenje sluzokoe creva, sa prolivom

bullet

DRESIRANJE PČELA

Privikavanje pčela da posećuju određene biljke radi opraivanja ili unosa nektara i polena

bullet

DRODINA

Ostatak, otpad od ceđenja voska

bullet

DRUGAK, DRUGENAC

Roj koji izlazi iz konice sa vie nesparenih matica, nakon prvog roja

bullet

DUBINA

Primitivni tip konice sa nepokretnim saćem napravljem od upljeg stabla ili panja

bullet

DUBOKA PODNJAČA

Podnjača sa stranicama veće dubine od uobičajenih 2cm, obično 5-7cm, radi povoljnijih mikroklimatskih uslova u konici. Naziv i za dodatak običnoj podnjači koji joj povećava dubinu

bullet

DVOJNO DRUTVO

Smetanje dva pčelinja drutva u jednoj konici, koja su horizontalnom ili vertikalnom pregradom potpuno odvojena

bullet

DVOMATIČNO DRUTVO

Smetanje dva pčelinja drutva u jednu konicu razdvojena matičnom reetkom

Povratak na početak