B...

bullet

BACILLUS LARVAE

Bakterija koja izaziva američku trule pčelinjeg legla

bullet

BAGREM BELI (Robinia pseudoacacia)

Listopadno, medonosno drvo, u nizijskim krajevima cveta obično u prvoj polovini maja i daje oko 500 - 800 kg meda po hektaru

bullet

BAGREM MAĐARSKI

Varijetet belog bagrema, koji cveta neto kasnije, postoji vie sorti

bullet

BAKTERICIDNOST MEDA

Vidi: Antiseptička svojstva meda

bullet

BELANČEVINASTA HRANA

Hrana pčela koja sadri belančevine, to je polenov prah i perga - prerađen polen.

bullet

BELJENJE SAĆA

Pojava lučenja novog, svetlog voska na saću i satonoama, obično u proleće, pri jačoj pai ili prihrani

bullet

BENZALDEHID

Hemijsko sredstvo sa mirisom na bademe, koristi se radi isterivanja pčela iz medita.

bullet

BEZMATIČNO DRUTVO

Pčelinja zajednica koja nema maticu. Pčele su uznemirene, lepezaju krilima, slabo unose polenov prah.

bullet

BEALICA

Naprava koja omogućava da pčela u jednom smeru moe da prođe, a u drugom ne. Koristi se kod uklanjanja pčela iz medita, ali i u druge svrhe

bullet

BILDER

Odgajivačko drutvo koje odgaja presađene i startovane matičnjake, najčeće iznad matične reetke

bullet

BORDMANOVA HRANILICA

Drveni ili plastični dodatak na letu konice, koji omogućava hranjenje pčela teglom ili flaom

bullet

BRADA PČELINJA

Skupljanje pčela u veće ili manje gomile, na poletaljci ili prednjem delu konice, najčeće usled vrućine

bullet

BRAULOZA

Invaziona bolest izazvana pčelinjom vai Braula coesa

Povratak na početak