Home

Apiterapija

Preliminaran program Prvog nemačkog kongresa i Kursa o propolisu sa međunarodnim učešćem

Naziv kongresa: Prvi nemački kongres i Kurs o propolisu sa međunarodnim učešćem

Mesto: Hotel "Holiday Inn" Passau,  Nemačka

Datum: 26-31. Mart 2004.

- Propolis kongres: 26-28. mart 2004.

- Intenzivni praktični kurs o propolisu sa diplomom: 30-31. mart 2004.

Participacija

a) na sve simpozijume i izložbene aktivnosti o propolisu (26-28. mart) 50 eura (za plaćanje pre 15. februara 2004.), posle tog roka je 75 eura po učesniku

Dvodnevna propusnica koja se plati pre 15. februara košta 40 eura a jednodnevna samo 20 eura. Svaka registracija posle 15. februara zahteva dodatnu taksu od 25 eura.

b) za intezivni propolis kurs sa diplomom cena je 150 eura (za plaćanje pre 15. februara, posle toga cena je 175 eura po učesniku).

Opšta tema kongresa

"Propolis, od njegovog porekla, karakteristika, sastava i kvaliteta do njegovih farmakoloških osobina i detaljne kliničke primene"

Izvršni savet

Predsednik kongresa: Dr. pharm. Joachim Exner

Predsednik Nemačkog udruženja apiterapeuta: Stefan Stangaciu, kućni lekar specijalista, akupunkturist, api i fitoterapeut

Koordinator za Propolis Expo i medije: Arno Bruder, pčelarski stručnjak i potpredsednik Nemačkog udruženja apiterapeuta

Blagajnik: Karin Schippan

Preliminarni program kongresa

Petak 26. mart 2004.

9.00-14.00 registracija učesnika

Petak popodne

14.00-14.30 Ceremonija otvaranja

14.30-14.50 Zvanični obilazak izložbe "Propolis Expo"

15.00-16.00 Simpozijum I: Poreklo i opšte osobine propolisa

16.00-16.30 pauza za kafu

16.30-18.30 Simpozijum II: Hemijski sastav, kvalitet i fizičke osobine propolisa

18.30-20.00 Svečana večera

20.15-21.00 Umetničko veče

Subota, 27. mart 2004.

9.00-10.30 Simpozijum III: Biološke i farmakološke osobine propolisa i njegovih sastojaka (prvi deo) (moderator Dr pharm. Joachim Exner)

10.30-11.00 pauza za kafu

11.00-12.00 Simpozijum III: Biološke i farmakološke osobine propolisa i njegovih sastojaka (drugi deo)

12.00-14.00 Ručak

14.00-15.30 Simpozijum III: Biološke i farmakološke osobine propolisa i njegovih sastojaka (treći deo)

15.30-16.00 Pauza za kafu

16.00-18.00 Simpozijum IV: Klinička primena propolisa i njegovih sastojaka (prvi deo) (moderator - dr med. Stefan Stangaciu)

18.30-20.00 Večera

20.00-22.00 Propolis radionica

- Kako se vodi pčelinjak za sakupljanje propolisa i kako se sakuplja propolis

- Osnovni uslovi kvaliteta pri proizvodnji propolisa, preparati sa propolisom i proizvodi

- Preparati sa propolisom i njihova praktična upotreba

- Nemačka i internacionalna svedočenja o lekovitim svojstvima propolisa

Nedelja, 28. mart 2004.

9.00-12.00 Simpozijum IV: Klinička primena propolisa i njegovih sastojaka (drugi deo) (moderator - dr med. Stefan Stangaciu)

12.00-12.50 Okrugli sto sa svim pozvanim predavačima

12.50-13.00 Zaključci i zvanično zatvaranje Kongresa

13.15-17.30 Ručak i putovanje na Dunav (posebno iznajmljenim turističkim autobusom) i poseta lokalnom pčelinjaku (opcionalno)

17.30-18.00 Povratak u hotel

Pozvani predavači

dr. (pharm) Joachim Exner

prof. dr Siegfried Ansorge

dr med. Ludwig Kirmeier

dr MIchael Shubauer

dr (biol) Friedgard Schaper

dr (biol) Klaus Wallner

dr (bioch) Ortwin Faff

Biosh. Alois Hiszem

Johann Schachtner

Arno Bruder, stručnjak za pčelarstvo

Hermann Forster.....

Međunarodni predavači

Anton Reitinger, Austrija

prof. (bioch) Bent Havsteen, Danska

assoc. prof. Vassya Bankova, Bugarska

prof (biol) MItsuo Matsuka, Japan

prof. Yong Park, Brazil

ing. Julio Paredes Guzman, Peru

dr (biol) Crisan Iuliana, Rumunija

T.M. Zubaidova, S.Y. Nuralieva i F.R.Saidoulloev, Tadžikistan...

 

Intenzivni praktični kurs o propolisu sa diplomom (29-31. mart 2004.)

29. mart   Intenzivni kurs organizovan za grupu na nemačkom jeziku

30-31. mart   Kurs je organizovan za grupe na engleskom i španskom jeziku

Prvi deo

Teoretski pregled celog Prvog nemačkog kongresa o propolisu i lekcija iz apiterapeutskog internet kursa koje se odnose na propolis. (videti za detalje www.apitherapy.com )

 

Drugi deo

Praktična demostracija upotrebe propolisa u svim mogućim oblicima: sirov, preparati i proizvodi

Obuka u lociranju akupunkturnih tačaka i meridijana za spoljašnju upotrebu propolisa (u obliku krema, uključujući kozmetičke kreme i masti)

 

Treći deo

Detaljna diskusija o najboljim kliničkim protokolma za tretman propolisom kod bolesti ljudi i životinja.

Finalni test od 10 pitanja

Diploma za svakog učesnika će biti dodeljena od strane nemačkog udruženja apiterapeuta posle uspešnog polaganja finalnog testa.

Mesto na kursu će za svakog učesnika biti odmah rezervisano posle plaćanja na sledeći račun banke

Bankverbindung: Sparda-Bank München

BLZ: 700 905 00 .  Kto. Nr. 3297780

IBAN: DE20700905000003297780

BIC (Swift-Code): GENODEF 1 S 04

 

Deutsche Apitherapiebund e.V.

Karl-Postl-Str. 14, 80937 München, Germany

Tel. + 49 - 89 - 2198 - 1061     Fax. +49 - 89 - 2198 - 05 - 1061

Email drstangaciu@apitherapie.de         website www.apitherapie.de

Da bi se ubrzala registracija, molimo da potvrdite uplatu na:

Dr Stefan Stangaciu, predsednik nemačkog udruženja apiterapeuta

drstangaciu@apitherapy.com      DrStangaciu@apitherapie.de

www.apitherapy.com