Home

Pčelarska iskustva

Dušan Vorgić, dipl.el.inž.

Procenite sami

 

Dobre procene ne samo u pčelarstvu mnogo znače pa sam zbog toga pre desetak godina rešio da vodim evidenciju o cvetanju flore. Jedna od većih nepoznanica prilikom odluke da se bavim pčelarstvom je bila baš ta procena kada i gde seliti. Naravno da to povlači još važnije operacije pripreme pčelinjih društava za paše gde će se seliti i time ostvariti dobri prinosi. Sve ovo da bi bilo kvalitetno dolazi u obzir samo ako imate vage i srednje jaka društva na njima jer bez toga vi ne znate šta se događa.

rb.

 NAZIV                    GODINA

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1

LEŠNIK U CVETU

x

x

x

07.02.

17.03.

21.02.

10.01.

25.02.

10.02.

01.02.

01.02.

11.03.

2

LEŠNIK U PUNOM CVETU

x

x

01.02.

13.02.

26.03.

26.02.

01.02.

01.03.

15.02.

07.02.

04.02.

14.03.

3

SIBIRSKI BREST (ISPRED FIRME)

x

x

x

x

x

15.02.

x

01.03.

01.03.

12.02.

07.02.

11.03.

4

DREN-(ŽUTI ŽBUN)

x

x

x

x

x

10.02.

x

03.03.

10.03.

07.03.

20.02.

 

5

RANA KAJSIJA

14.03.

01.04.

01.03.

01.03.

08.04.

14.03.

20.02.

18.03.

18.03.

05.03.

01.03.

 

6

KASNA KAJSIJA

x

x

11.03.

11.03.

12.04.

20.03.

01.03.

24.03.

26.03.

12.03.

05.03.

 

7

POČEO BADEM DA CVETA

x

x

11.03.

01.03.

x

10.03.

16.02.

18.03.

20.03.

x

05.03.

 

8

IVA (CICA MACA)

01.04.

16.04.

24.03.

01.03.

04.04.

10.03.

25.02.

12.03.

10.03.

07.03.

20.02.

 

9

OSTALE VRBE KRENULE

x

x

x

01.04.

21.04.

07.04.

02.04.

02.04.

01.04.

24.03.

04.03.

 

10

PRVI LISTIĆI NA LIPI (U FIRMI)

28.03.

15.04.

22.04.

01.04.

20.04.

07.04.

04.04.

04.04.

02.04.

29.03.

07.03.

 

11

POČELE JABUKE u B. PALANKI

x

x

x

x

x

x

x

x

08.4.

06.04.

24.03.

 

12

PRVI LIST. NA BAGREMU-GRAD

x

x

25.03.

06.04.

23.04.

28.04.

12.04.

10.04.

09.04.

05.04.

27.03.

 

13

DIVLJI KESTEN POČEO DA CVETA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

05.04.

 

14

ULJANA REPICA - POČELA

15.04.

x

15.04.

18.04.

25.04.

27.04.

x

20.04.

20.04.

x

18.04.

 

15

ULJANA REPICA - KRAJ

x

01.05.

x

12.05.

10.05.

12.05.

x

08.05.

x

x

10.05.

 

16

BAGREM - POČEO U GRADU

01.05.

07.05.

28.04.

06.05.

10.05.

11.05.

06.05.

03.05.

24.04.

30.04.

28.04.

 

17

BAGREM - KRAJ U GRADU

11.05.

20.05.

12.05.

15.05.

16.05.

16.05.

14.05.

14.05.

03.05.

06.05.

08.05.

 

18

BAGREM -POČEO NA CERU

x

x

x

10.05.

14.05.

16.05.

10.05.

6.5Ml

27.04.

01.05.

01.05.

 

19

BAGREM-DRUGI (Komirić-Ljubovija)

x

x

x

14.05.

x

19.05.

14.05.

x

02.05.

12.05.

13.05.

 

20

BAGREMAC (GARDINOVCI)

 

x

17.05.

x

18.05.

23.05.

17.05.

20.05.

07.05.

20.05.

16.05.

 

21

LIPA - GRAD

01.06.

x

01.06.

12.06.

08.06.

x

08.06.

10.06.

24.05.

07.06.

25.05.

 

22

LIPA - ODSELILI U FRUŠKU G.

16.06.

19.06.

19.06.

20.06.

15.06.

20.06.

13.06.

16.06

09.06.

16.06.

x

 

23

SUNCOKRET - ODSELILI

x

03.07.

08.07.

11.07.

10.07.

07.07.

04.07.

15.07.

24.06.

13.07.

22.06.

 

24

DOSELILI U GARDINOVCE

x

04.08.

05.08.

02.08.

30.07.

11.08.

24.07.

02.08.

23.07.

28.07.

30.07.

 

25

VRESAK - POČEO (MENTA)

x

x

x

05.08.

x

04.08.

x

01.08.

M20.7

M18.8

M16.7

 

26

VRESAK - ODSELILI

x

x

x

25.08.

x

12.08.

x

06.08.

x

x

x

 

27

DOSELIO U GARDINOVCE

x

x

x

14.10

x

16.9

x

28.08.

x

x

x

 

28

AEROSOL MITAC

x

x

13.11.

x

06.12.

29.11.

18.12.

27.11.

09.12.

17.11.

06.12.

 

Prosek  na 73 AŽ - ocena od 1 do 10

2.7

6.8

4.1

3.8

7.3

4.4

1.7

7.6

5.4

4.5

2.6

 

  

Iz priložene tabele može dosta toga da se zaključi, ali treba dati i neka dodatna objašnjenja.

Kao prvo treba imati u vidu da su to biljke iz mog grada Novog Sada i teritorije gde ja selim pčele koje su u AŽ košnicama fiksno postavljene na kamionu. Jesen, zima i rano proleće sam pored Dunava pa su termini u tabeli za taj deo vezani. Uljana repica je od srednje Bačke pa do Mađarske granice. Na krajnjem severu je i do 4-5 dana kasnija vegetacija pa sve to treba imati u vidu kada se planira seoba kao i sam razvoj pčelinjih zajednica.

Naravno da svakog pčelara najviše interesuje glavna paša, a to je bagrem. Prvih godina na bagrem sam selio u Deliblatsku peščaru gde je po proceni (terminu) srednji bagrem. Za pčelare koji imaju pokretne pčelinjake to nije dobro rešenje jer propuštaju i prvi, a verovatno i drugi (visinski) bagrem. Uz tehniku pčelarenja koju primenjujem to nije odgovaralo pa sam počeo da selim na Cer i dalje. Naravno da se mora dobro proceniti šta i kada raditi sa pčelama da bi na pravi termin bile u punoj jačini da iskoriste nastupajuću pašu pogotovo bagrem. Za mene je (zeleni) bagrem poseban izazov kao neko takmičenje. Ipak volim da pobeđujem. Svestan sam da nisam na najboljim terenima, ali čovek se stalno uči. Moram napomenuti da sam ja samo "vikend pčelar".

Cvetanje posle bagrema lipe, suncokreta, vrjeska su daleko stabilnije pa se lakše može proceniti kada šta treba uraditi i preseliti. Ako bolje pogledate tabelu videćete da prošle 2002 godine nisam po prvi put selio na lipu jer nije bilo cveta pa se ispostavilo da sam kao i većina bio u pravu (ova treba da bude dobra). Takođe se može videti da je najslabija bila 1998 godina.

Na vrjeskovoj paši bio sam tri puta 1995, 1997. i 1999 godine u Crnoj Gori no o tom iskustvu u nekom narednom članku. Iz tabele se takođe može videti i kasno tretiranje protiv varoe što je doprinelo da nemam gubitaka od ove napasti.

Poslednji red u tabeli puno govori o proceni kakva će biti godina pa procenite sami, a i sračunajte kakav sam do sada bio ja kao "vikend pčelar".