Home

Pčelarska iskustva

Željko Vrbanec, Čakovec, Hrvatska

Mala seleća platforma


Za potrebe seljenja košnica (nastavljače) napravio sam čeličnu konstrukciju
platforme. Pod platforme je od tanke blazujke može biti i od drugog vodootpornog, višeslojnog materijala ili lima.

Na platformu stane 5 + 5 košnica, između dva reda je prolaz širine još jedne košnice, te mogu
seliti još 5 košnica, no tih srednjih 5 treba skinuti sa platforme kad se dosele.

   

Ispod platforme je uvijek dovoljno mjesta da se smjeste pomoćne košnice koje
su ujedno pod krovom.
Pčele zimuju na toj platformi.


Sve selim običnom laganom prikolicom (jednosovinskom) koja jednostavno ide
ispod prikolice, i vadi se van. Da bi se teret platforme prenio na osovinu
prikolice ravnomjerno, tj. da bi se prikolica opteretila na poželjnim
točkama, napravio sam laganu metalnu podkonstrukciju koja ide u prikolicu, a
sve zajedno se gurne pod platformu. Ova podkonstrukcija je potrebna jer
bočne stranice lagane prikolice ne bi nikako izdržale teret punih košnica.


Platformu je potrebno gurtama (pletene trake sa stezacima) pričvrstiti za
svaki slučaj za prikolicu kako ne bi doslo do slučajnog proklizavanja. Osim
pričvršćenja gurtama, podkonstrukcija ima graničnike koji spriječavaju
otklizavanje platforme. To nije komplicirano za izvesti, treba malo
promisliti što je najpraktičnije.
Platforma ima podesive po visini noge (građevinski steheri), što je jako
bitan elemenat, i njemu treba posvetiti najviše pažnje. Platforma ima
jednostavnu, laganu demontažnu ogradu koja služi samo da se za nju pričvrste
košnice kako ne bi klizile po platformi tokom selidbe, jer je platforma
glatka.
Sve je moguce seliti i sam, no lakše  je udvoje. Ako ste uhodani, po noći
pokrenete platformu za max. 1 sat. Posao je nenaporan, više dolazi do
izražaja spretnost.

   

 Veličina platforme i broj košnica prilagođeni su običnom osobnom automobilu
(škoda) koji teret povuče  na normalnom poljskom putu. Prijevoz po asfaltu
je jednostavan, problemi nastaju kada se dođe na loš poljski put. Tada
vidite koliko ste dobro pričvrstili platformu za prikolicu i  košnice za
platformu.
Ovako selim vec 6 godina, nikada nisam ništa izgubio. Selim na kraće lokalne
ture do 20 km. Istim načinom moguće je seliti i duže ture.
Ne mogu tvrditi da je ovo savršeno, no za ideju manjim pčelarima bit će OK.