Home

Iskustva pčelara

Kristijan Dubravac

Županja, R. Hrvatska

 

 Pčelarska prikolica za 44 košnice

 

Auto prikolica za 44 košnice je isprobana i
atestirana. Isti je princip kao kod lake prikolice mada su na njoj sada veliki
tereti.

Ovdje je sada jača osovina, od kombi vozila. Na prikolici se prevoze košnice sa ne više od 2 nastavka, jer u protivnom smatram da same gume ne bi mogle podnjeti teret.

Napravljena je na uzoru prikolice sa 24
košnice samo što ova ima 2 pokretne rampe u sredini. Rarazlika je ta što
od 44 košnice 33 mogu se okrenuti prema jugu ili po želji istoku itd.

 

   

Ako je koristimo u kombinaciji sa kombi vozilom idealna je jer u kombiju možemo povesti treći ili četvrti nastavak koji su potrebni za velike prinose meda.

Prije same selidbe treći nastavak treba skinuti i odložiti u kombi normalno pun meda dok med u drugom nastavku nije problem za samu prikolicu.

Ove slike su sa paše na kestenu u H. Kostajnici.
 

   
 

video klip: http://www.youtube.com/user/kristijandubravac