Home

Tržište

      

Šljivić Miljko, dipl. ekonomista

Globoder, Kruševac

 

OTKUP MEDA - KALKULACIJA CENA

 

Na tržišne tokove u pčelarstvu kod nas u Srbiji imaju uticaj različiti činioci. Pčelarstvo postaje delatnost u kojoj sve više ljudi vidi svoju egzistenciju, a sve je više i onih koji u pčelarstvu vide značajan dodatni izvor prihoda. Činjenica je da se značajno investira u pčelarstvo, bilo iz sopstvenih izvora, bilo preko raznih donatorskih organizacija. Sledeća činjenica je smanjenje gotovog novca u opticaju i težnja da se promet odvija sa što manje gotovog novca, što će uticati na način prodaje meda. Med kao namirnica će se sve manje prodavati direktno za keš i očekuje se da će promet u većoj meri ići preko registrovanih subjekata, prodavnica i slično. Otvaranje naše zemlje prema evropskom i svetskom tržištu imaće za posledicu veću ponudu stranih medova u našim prodajnim objektima. Tražeći sigurniji način plasmana meda i drugih pčelinjih proizvoda sve je više pčelara koji rešenje traže u osnivanju preduzeća, samostalnih radnji i pčelarskih zadruga. Osnivanje ovih privrednih subjekta znači uključivanje u u privredne tokove i poslovanje po tržišnim principima sa svim povoljnostima i teškoćama koje ovaj način prati. Pogrešna su mnogobrojna pitanja koja se postavljaju Savezu pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) oko otkupa i trgovine medom. SPOS kao udruženje građana nema nikakve mogućnosti za bilo kakvom trgovinom, već je to na privrednim subjektima koji imaju kapital i interes da to rade. U praksi skoro da nema interesa za ulaganje kapitala u otkup meda. Zašto? Odgovor je verovatno u malim mogućnostima za zaradom otkupljivača, odnosno ulagača kapitala, što proizilazi iz načina prodaje kod nas. To ćemo pokušati da objasnimo na primeru kalkulacije cena od otkupa do prodaje u maloprodaji (STR i slično).

Ova kalkulacija će nam pomoći da bolje razumemo put meda i zašto smo ponekad nezadovoljni ponuđenom cenom u otkupu. Kalkulaciju ćemo napraviti na bazi početne cene od 150,00 dinara za kilogram meda u refuzu.

 

              Otkupna cena                                            150,00 dinara

              Tegla, poklopac, nalepnica                        20,00 dinara

              Razlika u ceni (zarada pakera)                  17,00 dinara ( 10% od 170 )

              Prodajna cena prema trgovini                  187,00 dinara

              Razlika u ceni veletrgovine                         18,70 dinara (10%)

              Prodajna cena prema maloprodaji          205,70 dinara

              Razlika u ceni-maloprodaje (STR)             30,00 dinara  (15-20%)

              Porez na promet 20% od 235,70               47,14 dinara

              Maloprodajna cena                                    282,84 dinara

 

Znači, ako med prodajemo na veliko, onda je naša cena u otkupu, tj. otkupna cena 150,00 dinara. Ako prodajemo na malo, direktno kupcu onda je naša cena 250,00 dinara. Znači, za prodaju na malo ostvarujemo razliku koja je jasna. Pokušaj da se otkupna cena poveća, neminovno vodi naglom povećanju maloprodajne cene što nema prođu na tržištu. Snižavanje neke razlike u ceni nije moguće jer ti subjekti ne bi mogli da opstanu. Što se tiče poreza na promet, med kao proizvod je uvek bio opterećen porezom na promet i slična je situacija i u drugim zemljama. Ne može se smanjiti ni broj posrednika jer se radi o malim količinama koje se prodaju u velikom broju maloprodajnih objekata. Zaključak bi mogao da bude da da se cena ne može smanjiti u maloprodaji i na kupcu je da se odluči. Kupac može da bira da li će med kupiti u STR po ceni od 282,84 dinara i od nepoznatog pčelara ili će to uraditi od nas po ceni od 250,00 dinara. U najvećem broju slučajeva kupac se opredeljuje za poznatog pčelara i po nešto nižoj ceni. To ima za posledicu zadržavanje zaliha u STR radnjama i ciklus otkupa se ne ponavlja. To ima za posledicu umrtvljenje uloženog kapitala u otkup meda, što destimuliše nova ulaganja u nove otkupe.

               Zaključak posle svega bi bio: "Ne može se ostvariti     

               značajniji otkup uz direktnu prodaju kakva je kod nas. Za male pčelare

               koji mogu da realizuju svoju proizvodnju, više odgovara direktna

               prodaja, dok tržišni način privređivanja kome težimo, stimulisaće

               otkup meda uz znatno ograničenje direktne prodaje."