Home

Pčelarska iskustva

 

Predrag Cvetković

 

Fotografija oštećene varoe

 

Boro Brnjada iz Bara je poslao jednu vrlo zanimljivu fotografiju varoe koja je vidljivo oštećena. Ne može se sa sigurnošću utvrditi uzrok niti dati neko pouzdano objašnjenje ali Borino iskustvo može biti podsticaj drugim pčelarima da ponekad pažljivije posmatraju opale varoe (lupa, mikroskop...).

To može pomoći i da se prevaziđe (ili makar više osvetli) usko gledanje na problem varoe, preveliko čovekovo uplitanje u život pčela i stalno traganje za novim i novim "lekovima".

Varoa i pčela su povezane složenim prirodnim zakonitostima. U pčelarskoj nauci se smatra da će pčele verovatno vremenom moći da razviju neke načine odbrane od varoe i već se daju neka zapažanja iz iskustva, a možda i ova Borina fotografija predstavlja doprinos tome.