Home

 

PREDAVANJA NEMAČKIH PČELARSKIH STRUČNJAKA NA OPLENCU

 

Dr. Buchler i Dr Wallner će boraviti u Topoli od 13. do 17.10.

 

Predavanje će biti odrano 16. 10. u hotelu na Oplencu u 11 h.

 

Buchlerova tema je :
- MERE ZATITE OD AKTUELNIH BOLESTI I VAROE, PRIKLADNE ZA REGION

 

Wallner će predavati o :
- JEVTINIM NAČINIMA PROIZVODNJE I PRERADE MEDA

 

Zajednička tema će biti :
- SISTEMI PROIZVODNJE MEDA KOJI ODGOVARAJU MALIM PROIZVOĐAČIMA

Informaciju poslao Dejan Dedijer