Home

Pčelarstvo u svetu 

Poziv i uslovi za prijavu na 4. ocenjivanje meda

u Semiču, Slovenija, 19.10.2002

 

Poštovani pčelari, 

I ove godine, Pčelarsko društvo iz Semiča organizuje ocenjivanje meda, koje je četvrto po redu a ove godine drugo sa međunarodnim učeščem. Ocenjuje se po Pravilniku o ocenjivanju meda Pčelarskog saveza Slovenije (Čebelarske zveze Slovenije). Ove godine prvi put tražimo od pčelara izjavu, u kojoj su traženi uslovi, koje su ponegde u svetu već sasvim normalni, a kod nas se uvode zbog zaštite potrošača meda. Bez brige, nisu to uslovi kojih većina pčelara ne bi ispunjavala, ako se pridržavaju uputa veterinara i  rade po dobroj pčelarskoj praksi. Ove godine uvodimo i L: lot – to je broj serije (brojka po pčelarevom izboru) sa kojim označite bačvu (bure),  iz kojeg ste uzeli uzorak. Inače bi taj broj trebao omogućiti potrošaču, ako bi to tražio, da utvrdi odakle med potiče, kada je vrcan, iz kojih košnica i u kojem kraju su ga pčele ubrale (mi za sada nećemo tražiti sve ove detalje). Novost je takođe, da med ne sme biti stariji od jedne godine (zbog sigurnosti da ne prelazi dozvoljene granice HMF) i da ga pčelar ima još najmanje 25 kg. Novo je i to, da će nekoliko uzoraka poslano u analizu za proveravanje navedbi, traženih u izjavi. Da ne bi samo tražili, sve koji se će pridržavati uputa, nagradićemo dodatnim poenima. Nije potrebno imati vlastitu etiketu, dovoljno je da se sve traženo ispiše na običnoj beloj etiketi, na koju se može rukom napisati ime i prezime, adresa, pašna okolina, država, L:  i vrsta meda. Isto tako, komisija će nagraditi dodatnim poenom, ako je tegla nova, zatvorena novim metalnim poklopcem, napunjena do donjeg ruba na vratu tegle, tako da med ne curi ispod poklopca. Ako pčelar tačno deklariše sortu meda, takođe dobija dodatni poen. Sa time želimo naučiti pčelare, da bi pravilno označivali i pravilno deklarisali sortu meda. Sve ostalo oko ocenjivanja je zapisano u Pravilniku o ocenjevanju meda, koji će biti krajem septembra objavljen na internetnoj stranici ČZS (Pčelarskog saveza Slovenije).

Još nešto o slanju uzoraka. Ako šaljete carinskom poštom, obavezno naznačite da  pošiljka nije za komercialnu upotrebu i da služi u svrhe ocenjivanja i izložbe meda. Najbolje je da svi koji imate kakvu mogućnost, pošaljete uzorke direktno, možda autobusom, vozom i slično, da se poslužite time i da vam prijatelji kad su u Sloveniji, pošalju pošiljku dalje poštom ili možda i nekako drukčije. Ako neko dolazi ranije, može predati uzorke i ranije, pre navedenog datuma, kako bi vam olakšali slanje. Nadam, se da se niste preplašili procedure, koja izgleda dosta komplikovana ali sa malo snalažljivosti, koje pčelarima ne nedostaje, neće biti problema. Pozivamo vas, da se pridružite prošlogodšnjim učesnicima (84), koji su poslali na ocenjivanje 134 uzoraka. Možda će baš vaš med primiti jedno od kristalnih priznanja za najbolji med. Ove godine su pripremljena tri kompleta unikatnih proizvoda iz Rogaške (pogledaj sliku). Najveći (po veličini) komplet je namenjen za najbolja tri uzorka u ukupnoj kategoriji, srednji komplet je namenjen samo najboljim predstavnicima iz inostranstva, ako ukupni broj uzoraka bude preko 20, i najmanji komplet za najbolje predstavnike domaćeg društva. Pored toga, podelićemo (zavisno od primljene ocene i njene visine) i diplome, a oni koji će dobiti nešto slabije ocene primiće priznanja za ućešće.

Ako nam dođete u posetu za vreme priredbe, koja se održava 19. oktobra u 17 sati, bićete nam dragi gosti. Sve daljnje informacije zatražite na elektronsku adresu: stane.plut@iskra-semic.si a redovne informacije o događajima objavljivaćemo i u diskusionim grupama cebelar i cebelarji. Molimo vas, da obavestite i svoje kolege pčelare, koji bi možda želeli da učestvuju.

 

 

Diplome za nagrađene učesnike

 

 

Uslovi za prijavu na ocenjivanje meda Semič 2002:

 

q       Na ocenjivanje se može prijaviti svaki organizovani pčelar, član svog nacionalnog udruženja pčelara.

q       Na ocenjivanje se šalje po jedan uzorak  iste vrste meda.

q       Uzorak se pošalje u dve nove tegle od cca. 0,5kg sa  novim metalnim poklopcima.

q       Uzorak mora biti opremljen sa etiketom sa koje je vidljivo: ime i prezime, adresa, pašna okolina, država, L:  i vrsta meda

q       Uz uzorak treba priložiti popunjenu i podpisanu izjavu. U slučaju kad pčelar šalje više uzoraka sa istog pašnog područja, dovoljna je jedna izjava za sve uzorke, inače je potrebno  popunjavati izjavu i slati je za svaki uzorak posebno. 

q       Kod predaje uzoraka poravnava se kotizacija koja iznosi za sve pčelare 11EUR za svaki uzorak.

q       Slanje poštom na adresu:  g. Jože Sever, Stara cesta 12, 8333 Semič, Slovenija tel. (07)306 75 40 počinje 15.09.2002 i završava 25.09.2002. Pošiljci je potrebno priložiti fotokopiju uplatnice o plaćenoj kotizaciji na poslovni račun ČD Semič   ''NLB d.d. LJ. SFIFT LJ BA SI 2X 02430-0017593810'' (kod plačanja iz inostranstva u EUR potrebno je na vašoj banci napisati kompletan tekst i brojke u navodnicama).

q       Pčelarsko društvo Semič se obavezuje, da će ocenjivanje biti izvedeno u skladu s Pravilnikom o ocenjevanju meda i učesnici obavešteni o rezultatima, koji će biti poslani poštom.

q       Rezultati ocenjivanja će biti objavljeni najkasnije 19.10.2002, kad će se u Semiču u 17 časova održati priredba na kojoj če učesnici primiti diplome i priznanja za najbolji med.

q       Pčelarsko društvo Semič će med od kontrolnih uzoraka po isteku roka za žalbe predati jednoj od humanitarnih organizacija ili u naučne svrhe.

 

 NAJ MEDI!

 

             Semič, 31.07.2002                                          Upravni odbor ČD Semič

   

Nagrade za  najbolje

Fotografije: Stane Plut

Izjava

 Pčelar ___________________________ iz ______________________________izjavljujem, da su poslane (donesene) uzorke meda ubrale moje pčele na području _________________ (pašna okolina za strane pčelare država, odakle med potiče). U svome pčelarstvu (pčelinjaku) ne upotrebljavam antibiotike, čiji ostaci bi mogli biti u medu. Varou uništavam kod nas dozvoljenim sredstvima u dozvoljenom vremenskom periodu, kod čega se pridržavam  smernica dobre pčlarske prakse. Med nije stariji od jedne godine, na zalihi ga imam najmanje 25kg.

 

U ___________________, dana ___________      Potpis pčelara: ___________________