Home

Pčelarski članci

Srđan Todorovski

Beograd / Banatsko Plandište stodorovski@open.telekom.rs

1. deo članka

TOŠOV pčelarski ram koji eliminiše vertikalni razmak
između dva rama u susednim vertikalima nastavcima košnice

2. deo

 

Pogled na satonoše polunastavka košnice popunjenog TOŠOVIM ramovima sa izgrađenim saćem zaposednutim pčelama.
   
Pogled na sat lajsne polunastavka košnice popunjenog TOŠOVIM ramovima sa izgrađenim saćem zaposednutim pčelama, u gornjem delu fotografije. U donjem delu fotografije je nastavak sa klasičnim ramovima kakav se najčešće koriste.
   

Detaljniji pogled na satonoše TOŠOVIH ramova. Uočava se način izgradnje saća.

 

Prednosti ovog rama su:

·        Eliminiše smrtni prostor, tj. svodi ga na 10mm koliko iznosi pčelinji prolaz;

·        Omogućava izgradnju plićih (nižih) nastavaka i ramova (poluramova);

·        Omogućava proizvoljnu visinu plodišta kao umnožak visine polunastaka;

·        Olakšava i smanjuje kretanje pčela i matice, jer ne postoji veliki vertikalni razmak između saća dva rama;

·        Olakšava i smanjuje kretanje matice do nezaležanog rama;

·        Bolja je ventilacija u košnici jer su satonoše i sat lajsne uske i ima manje zaperaka;

·        Veličina plodišta se formira zavisno od potrebe;

·        Pčele bolje zimuju u dva ili više plitkih polunastavaka jer je klube međusobno vezano preko razmaka između vertikalnih poluramova;

·        Klube se bolje veže za saće sa medom;

·        Podela pčelinjeg legla koje se sastoji od više plićih nastavaka,  radi veštačkog rojenja je laka i jednostavna, tako što se oduzme polunastavak;

·        Brza zamena starog saća, jednostavnim i brzim oduzimanjem jednog polunastavka sa starim i dodavanjem drugog polunastavka sa mladim saćem ili satnim osnovama;

·        Jednostavna deblokada legla, slično kao u prethodnoj tački;

·        Lakše odvajanje sortnog meda;

·        Manje fizičko naprezanje jer su nastavci lakši;

·        Postupnije proširivanje košnice;

·        Bolja je preglednost unutrašnjosti košnice;

·        Lakše se ožičava ram.

 

Klasični ramovi mogu se na jednostavan način zameniti sa TOŠOVIM ramovima, uz prilagođavanje debljine ramena ramova ili dubine falca na nastavku.

  Uočava se način izgradnje saća na satonošama tošovog rama. To se dogodilo zbog kašnjenja sa proširenjem košnice. Uočava se da su zaperci izgrađeni pravilno na satonošama ramova, što kod klasične satonoše nije uvek slučaj. Treba napomenuti da su zaperci izgrađivani od DOLE ka GORE, dok kod klasičnih nastavaka, u slučaju neažurnosti pčelara, najčešće izgradnja saća počinje od plafona košnice, odnosno na mrežnoj dasci, pa prema satonošama.
 
     
  Plodište sastavljeno od dva LR polunastavka sa tošovim ramovima podeljeno je na dva dela, tj. polunastavci su razdvojeni. Na te polunastavke dodat je po još jedan polunastavak kako bi plodište bilo prošireno do standardne veličine. Između ta dva para polunastavaka umetnuta je dvomatična (Snelgrow-a) daska. U donjem plodištu gde nije bila matica pčele su odnegovale prinudne matičnjake. Položaj matičnjaka na satonoši rama u donjem polunastavku je neuobičajen. Taj položaj bi odgovarao sredini standardnog rama. Ovo navodi na pretpostavku da pčele ne primećuju da je saće donjeg i gornjeg rama fizički razdvojeno, vec se ponašaju kao da je jedinstveno. Ovo bi mogao biti dokaz da nova konstrukcija rama stvarno eliminiše "smrtni" prostor između dva vertikalno susedna rama.
 
     

Sertifikat patenta Srdjana Todorovskog

 

 

 

 

natrag na prvi deo članka