[Home]

Novosti u vezi pčelarstva

 

Lista neonikotinoida

 

Pesticidi iz grupe neonikotinoidida su sistemične hemikalije ("sistemici") koje deluju kroz biljku i napadaju nervni sistem bilo kod insekta koji dođe u kontakt sa njima. Te supstance takođe dospevaju u polen i nektar i na taj način imaju štetno dejstvo na korisne insekte kao što su pčele.

 

Ti pesticidi su poznati pod sledećim nazivima:

 

klotianidin - Bayer UK978, Derer, Modesto, Poncho, Poncho 250, Poncho Beta, Raxil Deter, Redigo Deter (sve proizvodi Bayer CropScience).

 

imidakloprid - Admire, Bayer uk 720, Baytan Secur, Bug free extra, Chinook, Chinook blue, Chinook colourless, Couraze, Gaucho, Imadasect, Intercept, Merit turf, Mido 70%, Neptune, Nuprid, Provado ultimate bug killer, Raxil secur, Tipod plus.

 

fipronil - Regent IGR, Vi-Nil

 

tiametoksam - Actara, Bug attack granules / liquid / quicksticks, Centric, Cruiser sb

 

( http://www.pesticides.gov.uk/ )

 

Neonikotinoidi su zabranjeni ili  suspendovani u četiri zemlje u EU: Italija, Nemačka, Slovenija i Francuska.

 

 

preuzeto iz časopisa "The beekeepers Quarterly" broj 94 (Dec. 2008) Preveo: Predrag Cvetković