Home

 

Suzan Kobi,

Državni univerzitet u Ohaju

 

Studenti pčelarstva u Ohaju bez straha od pčela

Reportaža u slikama

 

Suzan Kobi pomaže svojoj studentkinji u nameštanju brade od pčela na prostoru laboratorije za pčelarstvo u Rotenbuleru

 

 

 

Suzan Kobi (druga s leva) sa svojim studentima