Home

Časopisi

Melitagora

broj 55, specijalno izdanje posvećeno kongresu Apimondije u Sloveniji

Časopis izlazi na makedonskom jeziku.

Urednik je Aleksandar Mihajlovski

email: melitagora@yahoo.com

 

Pretplata na Melitagoru iznosi 35 eura za 12 brojeva - nema veze sa kalendarom. (dobijaju se 12 izdanja).

Evo kako je urednik Melitagore predstavio najnoviji broj:

Melitagora 55 specijalno izdanje (izašlo iz štampe u februaru 2004)


Ovaj SPECIJALAN broj časopisa Melitagora koji izlazi na makedonskom jeziku je usmeren upoznavanju običnih pčelara sa događajem koji se svake dve godine
organizira od strane svetske organizacije pčelara Apimondia.

Za mene, kao autora teksta, ovo je bio prvi posećen kongres, i zato je iskorišćena mogućnost da se "mojim očima" svaki čitalac upozna i razume ovaj isključivi
i uzbudljiv događaj u životu jednog pčelara.

U reportaži koja se razvija na 40 stranica ima velik broj fotografija i informacija, među kojima su sledeće:

- Kako se odvijalo otvaranje Kongresa u Ljubljani u 2003, sa skandaloznim izlaganjem "finalnog" rešenja za varou Italijana Frančeska Musija

- Gde i kada će se odrzati evropska konferencija za apidologiju

- Gde i kada će biti seminar o sprečavanju rezidua u medu

- Kakva je bila pčelarska zabava koju su organizovali Slovenci ispred svog pčelarskog doma

- Neke karakteristike TSM-a (trutovskih sabornih mesta) Primer: koliko trutova je potrebno za formiranje jednog TSM-a?

- Kako varoa utiče na ponašanje zaraženih pcela

- Kako se odnose pčele prema ćelijama legla u kojima su vtački dodane varoe

- Kako su se ponašale ruske pcele iz Primorskog u uslovima Evrope (Nemačka)

- Kako parazitiranje varoe utiče na trutove


- Kakvih sve socijalnih i drugih manifestacija je bilo na Kongresu

- O radovima koji su bili prezentovani u obliku postera

- Kako je organizovana zdravstvena zaštita pčela u V. Britaniji i novi INSTANT testeri za američku i evropsku trulež

- Kako utiče kisela hrana na nozemozu

- Šta se dešava u celijama larvi pčela kada tretiramo nekim preparatima za varou

- TOP TEMA:
"Biologija i kontrola male košničine bube (Aethina tumida  Myrray) - praznine u našim znanjima o jednom invazivnom vidu" u kojoj je obuhvaćeno: šta se dešava kada aetina napadne jedno pčelinje drustvo afrikanskih nasuprot evropskih pčela, kakvi su mehanizmi samoodbrane pčela, kako se dijagnostikuje, šta da radite kad saznate da je u vašoj blizini otkrivena aetina i kakve su perspektive i zaključci.

- Koji su novi trendovi: moraćemo li da se orientišemo na sakupljanje propolisa?

- Kako se odvijala ceremonija zatvaranja kongresa (gde će biti kongres u 2007?)

- Šta sam doznao od tehničke ekskurzije: zašto je novi slovenački isparivač za mravlju kiselinu ingeniozan

- Kao zasebna tema je dat kompletan rad pod naslovom:
"Odgajanje za otpornost na varou - onako kao što mi radimo" od Dzona Kefusa (Francuska) i "Novi tip isparivaša za mravlju kiselinu: za kontrolu krpelja varoa (BS-05)" od Janeza Bitenca (Slovenija)

Tako, mnogo pozdrava u očekivanju novog REDOVNOG broja (56) Melitagore u kom će napokon biti objavljeno kako se dobija maticni mleč u količinama i do 10 kilograma po pčelinjem društvu godišnje, zašto je važno i kako prosušiti drvo pre obrade (za košnice i dr.), kako se sakuplja propolis, i još mnogo više...

=====
Aleksandar Mihajlovski
Macedonian beekeeping journal: "Melitagora"
Ul. Helsinki 41 a, 1000 Skopje, Macedonia
Tel./Fax(modem): ++ 389 (0)2 309-14-15
GSM, SMS: ++ 389 (0)70 885-386

E-mail: melitagora@yahoo.com 

Sadržaj broja 52