Home

Časopisi

Melitagora

broj 54

(na starogrčkom: melita - pčela, agora - pijaca, trg, centar grada...)

Časopis izlazi na makedonskom jeziku.

Urednik je Aleksandar Mihajlovski

email: melitagora@yahoo.com

 

Pretplata na Melitagoru iznosi 35 eura za 12 brojeva - nema veze sa kalendarom. (dobijaju se 12 izdanja).

Evo kako je urednik Melitagore predstavio najnoviji broj:

Melitagora 54 (izašla u julu 2003)


U ovom broju su zastupljene sledeće teme:


- Moj uvodnik glavno na temu (ne)zadovljavanje uslova Makedonije za izvoz meda u EU


- Pisma uredniku, (tri) u skolopu kojih je objavljen tekst i Milana Isidorovića, veoma aktivnog pčelara na ovim našim balkanskim e-diskusionim grupama.


- Razglednicu iz sveta, sa kompletnim programom Kongresa Apimondije u Ljubljani, i plus, informacije o Električnom sublimatoru za oksalnu kiselinu, čiji je autor g-din Nenad Strizak, pčelar iz Zagreba (više na:
www.pdz.hr/index.php?id=a2&idn=2003042400), onda interesantne Internet ideje: Pokloniti teglu meda bilo kome, bilo gde u svetu (http://www.interhoney.com/), zatim o Veb stranici Fondacije Apimondije (www.apimondiafoundation.org/) i detaljan info o novoregistrovanom (u SAD) EKOLOŠKOM osnovnom sredstvu za borbu sa varoom: estru saharoze oktanoata (www.epa.gov/pesticides/biopesticides/ingredients/factsheets/factsheet_035300.htm).


- Drugi deo moje reportaže: Dva simpozijuma u Hrvatskoj, kojemu sam dao naslov: "Stop antibiotici" i koji se odnosi na prošlogodishnji simpozijum u Selcu.


- Tehika pcelarenja je rubrika u sklopu koje su objavljena dva metoda za manje-više direktno dodavenje matica, a autori su Borče Bavlov (koristi se kavez), pcelar iz Makedonije i Miljko Šlivić, pcelar iz Srbije (aktuelni predsednik Saveza), koji koristi med.


- Apiterapija je rubrika koju smo uveli u prošlom broju a u ovom najnovijem razvija se ista tema, ali sada sa: Izborom medova koji se nameravaju koristiti za lečenja rana


- Štetnici su zastupljeni sa tekstom Blagojče Najdovskog, pčelara iz Makedonije o stršljenima, i kako se on borio s njima.


- Serijal o propolisu donosi metode (10) koji su u primeni za ekstrakciju propolisa


- Mark Vinston rezimira sva dosadašnja saznanja o feromonima kod pčela, posebno kod matice i pokušava rezonovati na pitanje: Zašto ih ima tako mnogo?


- U rubrici: Sakam da prašam, dati su odgovori na pitanja: kako se moze očistiti Jenter aparat i njegovi delovi (konačno rešenje!), da li se moze koristiti nerafinisan šećer za prihranu pcela, i koja količina prihrane je dovoljna količina


- Prilog u ovom broju je integralni (kompletan) prevod Direktive Saveta EU 2001/110 o medu, sa malim mojim komentarima: kakve promene donosi.


- U Apikulturnim istraživanjima je objavljen izveštaj iz Finske: Finski koncept za varou - zaključak posle prvih tri godine 2000 - 2002. Još jedan argumenat da takozvana alternativna sredstva i metode mogu biti šire prihvaćena od pčelara i imati nespornog uspeha u borbi sa varoom.
- Najzad, u rubrici o paši, objavljen je tekst makedonskog pčelara Aleksandra Gogu-a o medljici.


NOVO
Novina je da ovaj broj Melitagore (kao i 4 brojeva unazad) nudimo za prodaju (ili razmenu) preko Interneta, u PDF formatu. 10 EUR iznosi pretplata na 6 ovakvih izdanja koje zainteresovanima mozemo poslati preko e-maila (veličina fajla 3 - 4 MB). Plaćanje je moguće i slanjem nekakvih pčelarskih predmeta (knjige, sitan inventar, i sl.) u protivrednosti od 10 EUR a i preko bankovnog računa kojeg šaljemo na zahtev.


Aleksandar Mihajlovski
Macedonian beekeeping journal: "Melitagora"
Ul. Helsinki 41 a, 1000 Skopje, Macedonia
Tel./Fax(modem): ++ 389 2 309-14-15
E-mail: melitagora@yahoo.com


 

Sadržaj broja 52

Od urednika "Melitagore" preporučujemo i:

CD o ekskurziji makedonskih pčelara u Mađarsku