[Home]

Pčelarstvo u svetu

A.S. Ponomarev

"Pčelovodstvo" 7/ 2005.

Pčelarstvo Mađarske posle stupanja u EU

Pčelarstvo Mađarske (površina 93.000 kv. km, 10,4 miliona stanovnika) po osnovnim pokazateljima znatno nadmašuje odgovarajuće privredne grane većine evropskih zemalja. U toj zemlji, koju neki stručnjaci u oblasti pčelarstva nazivaju "Evropska Kanada" ima 16 hiljada pčelara, 872 hiljade pčelinjih društava. Proizvodnja meda tokom niza godina je na nivou 24 hiljade tona, izvozi se 15 hiljada tona, srednja godišnja produktivnost pčelinjeg društva (prosečan prinos meda po košnici) je 27,5kg, prosečan broj košnica po pčelarskom domaćinstvu je 54,5.

Zemlje EU su tradicionalno glavni kupci mađarskog meda, u 2003. godini su uvezle 14,8 hiljada tona po ceni od 2,96 evra po kilogramu. Izvoz meda u SAD poslednjih godina je bio svega 300-600 tona, a uvoz iz drugih država 100-350 tona godišnje.

Mađarski pčelari su očekivali da će izvoz njihove proizvodnje u EU posle stupanja Mađarske u tu organizaciju u maju 2004. da bude bitno olakšan i da će porasti. Međutim, za sada se događa suprotno.

Krajem novembra 2004. godine 65 mađarskih pčelara su u centru Brisela organizovali demonstraciju protesta protiv politike EU u pogledu meda, saopštivši da ta ona u većoj meri odgovara interesima azijskih i južnoameričkih država nego interesima Mađarske i drugih velikih proizvođača i izvoznika meda u EU. Predsednik udruženja mađarskih pčelara (AVP) Peter Bross uputio je na adresu Komisije EU za poljoprivredu peticiju, u kojoj se naglašava da zbog skidanja ograničenja na kupovinu meda iz Kine i drugih zemalja, obim izvoza mađarskog meda u zemlje EU u 2004. godini je opao u poređenju sa prethodnom godinom za 50%. Otkupne cene meda u Mađarskoj u 2004. godini su opale sa 4,92 na 2,73 evra po kilogramu, kao rezultat toga pčelari ne mogu da kompenzuju svoje proizvodne troškove.  U peticiji je raspravljano kupažiranje (mešanje uz zagrevanje u posebnim cisternama) jevtinog kineskog i drugih vrsta meda sa visoko kvalitetnim mađarskim medom (pre svega bagremovim), koje masovno praktikuju trgovinske kompanije država EU radi sticanja dodatnog profita. Istaklo se da takva praksa podriva reputaciju mađarskog meda na svetskom tržištu. Udruženje mađarskih pčelara je tražilo od EU zabranu kupažiranja meda iz različitih država, obavezno isticanje zemlje porekla meda na etiketama proizvoda koji je u prodaji, određivanje njegove sortnosti i primenu drugih mera za stabilizaciju tržišta meda u EU.

U decembru 2004. godine Parlament Mađarske je počeo da razmatra dramatičnu situaciju u pčelarstvu u državi i mere za zaštitu interesa svojih pčelara i namerava da taj problem iznese na razmatranje u EU.

izvori:

http://www.apiservises.com
http://www.beekeeping.co.nz/index.php
The Budapest Sun, Dec. 9, 2004, Vol. XII, issue 50

 

prevod sa ruskog: Predrag Cvetković