Home

Pčelarska iskustva

 

Marinko Boćan, Čepin, Hrvatska

marinko.bocan@lura.hr

 

Mala seleća prikolica

1. deo

 

2. deo (fotografije prikolice)

 

Kapacitet prikolice je 16 LR košnica. Košnice mogu imati do 4 nastavka.
Ovo ljeto planiram izgradnju slične prikolice, ali za 20 košnica.

Prije izrade prikolice sam sebi postavio više zahtjeva kojima je prikolica trebala udovoljiti:

- zaštita košnica sa bokova i zadnje strane
- maksimalna zaštita košnica sa prednje strane
- maksimalno približavanje LR košnica jedna drugoj
- orijentacija pčelinjaka samo na jednu stranu, prema jugu
- neometani pregled zajednice sa zadnje strane
- lagana i jednostavna priprema za selidbu (jedna osoba, vrlo brzo)
- za vuču nije potrebno neko jako vozilo (može i yugo)
- motaža i demontaža vučnih dijelova, koji su u 365 dana u godini koristivi 3-10 dana i njihova kompatibilnost i primjena na drugim prikolicama 

   

 

  Kada pcelinjak miruje, točkovi (195x13) sa vilicom i amortizerima i šapa za kuku su skinuti.
Za seljenje se oni vrate nazad, vrlo jednostavno.
Prednje okapnice su na šarkama i lako se puste dolje.
Bočni regali, od po 4 košnice se po tračnicama uvuku na srednji, nosivi dio.
Kod pregleda zajednica, zadnja vrata su takodje na šarkama, tako da se mogu otvoriti prema gore i učvrstiti podupiračima (armatura fi6), koja ta ista vrata drži fiksiranim kada su zatvorena.
 
     
   
     

nastavak (fotografije)