Home

Pčelarska iskustva

Momir Vukmirović

Paša na vrijesku u Lici 2002

5. avgusta ujutro preselio sam pčele u Malu Popinu, na mjesto na kojem se sudaraju mediteranska i kontinentalna klima, i zapravo predstavlja sam početak područja Like. 

Zavisno od vremena, plavi vrijesak počne cvjetati početkom avgusta, a bijeli par dana kasnije. Inače, vrijesak je jedna od onih biljaka koje prije cvjetaju a i mede na višim nadmorskim visinama a kasnije se spuštaju na niže. U mjestu gdje su moje pčele, ima i jednog i drugog vrijeska i to u izobilju. Nažalost, vremenske prilike nisu bile najpogodnije. U prvih 20 dana paše, više od pola je bilo s kišom i vjetrom. Kako bilo, prinos na vagi, na kojoj nije društvo od boljih, u ovih 20 dana iznosi 20 kilograma. Najmedonosniji dan je bio 4,9 kg, ali je bilo i dana kada nije bilo ni grama prinosa (kako sam već rekao zbog ružnog vremena). Iz ovog proizlazi da je ukupan prinos košnice na vagi (društvo je formirano početkom maja), preko 30 kg meda. Stariji pčelari koji su također tu sa pčelama na paši, predviđaju da bi vrijesak ove godine mogao i mediti i do 1.10., te predviđaju jos cca 20-30 kg po košnici (to naravno zavisi jedino od vremena).

Po savjetu starijih kolega, izvrcao sam oko 200 kg meda pred pašu. Kažu da je to dobro kako bi se pčeli dao prostor za bolji rad i veći prinos. Mislim da ću uskoro ponovno vrcati pošto su sva plodišta dupke puna, a medišta kako kod koje košnice, uglavnom više od pola u svakoj.

---------

Vrijeskova pasa je u Lici završila otprilike 1 septembra. Kao što sam rekao vrijesak je biljka koja cvjeta a samim tim i medi krećući se s viših na niže nadmorske visine. Tako sam i ja 1. septembra svoje pčele preselio nesto niže, u mjesto koje se zove Zrmanja, tačnije zaseok Palanka, koja je na nižoj nadmorskoj visini i gdje vrijesak traje duže nego u Popini. Ukupan prinos u Popini je bio 28 kg, s tim sto se kasnije u vrcanju pokazalo da kosnica na vagi spada u drustva nešto ispod prosijeka. Kako bilo, s obzirom da sam bio u kontaktu i s ostalim kolegama na paši, može se reći da prinos bio između 25 i 35 kg meda. Kasnije u Palanci, pčele su donijele jos 8 kg meda, što ukupno (na mojoj vagi) iznosi 36 kg iz vrijeskove paše.

Ovaj put se "tajming" pokazao jako važan. Vrijesak je malo iznenadio jer je zamedio ranije nego inače, pa mogu reći da sam koji dan možda i zakasnio sa dolaskom na pašu, međutim za razliku od nekih kolega, uspio sam na vrijeme "pobjeći" iz Popine niže. Oni koji su se zadržali jos 5 - 7 dana, ostvarili su u tom razdoblju minus od 7 pa cak do 10 kg.

Pčele su vraćene kući 17-og septembra. Kako je posle toga bilo jako kišno i vjetrovito s niskim tempreraturama, tek sam krajem septembra uspio vrcati, a posle i zadimiti. Stanje s varozom je kako se i moglo predvidjeti. U paši je varoza prilično napredovala, pa nakon prvog tretmana Varamitom, nije mi se dalo ni brojati varou, ali po slobodnoj procjeni mogu reći da ih je bilo skoro 100 komada na pokusnoj ploči. Leta na nekim košnicama su je bila puna. 

Sto se tiče stanja s hranom u košnicama, stanje je slijedeće: nakon vrcanja medišta, plodišta su ostala puna i to uglavnom s vrijeskovim medom. Vaga kaže da u plodištu ima cca 20 kg. U svim košnicama su 2 bočna rama puna meda (cca 3 kg po okviru), dok su ostali više od pola sa zatvorenim medom. U nekim košnicama ne samo bočna 2 rama, već i oni odmah do njih su puni meda.

Legla ima uglavnom na 2 ili 3 rama u AŽ kosnicama, dok je stanje u pološkama još bolje, gdje u nekima ima i po 6 ramova s leglom.

(iz pisama uredniku tokom septembra i početkom oktobra 2002)