Home

Pčelarska iskustva

Jaroslav Toman

Kovačica

Unos nektara na suncokretovoj paši u opštini Kovačica u 2005.
            

I pored visokog vodostaja i nekoliko hladnih dana, na bagremovoj paši blizu Tamiša, vredna armija donela je nešto nektara i obilje polena za svoju zajednicu.


Pčelinjak smo 29. juna preselili na suncokret nadajući se lepšem vremenu i boljem unosu. Vreme je bilo nestabilno i nije bilo na našoj strani, velike varijacije temperature, kiše, uzele su danak i prinos nektara je bio manji.

 

Seoba na suncokretovu pašu 29. juna 2005. godine

 

Datum Unos nektara
6. jul 2  kg
8.  jul 2,5 kg
12. jul 8 kg
13. jul 3,9 kg
15. jul 0,7 kg
16. jul 4,3 kg
18. jul 1,7 kg
19. jul 3,2 kg
20. jul 0,7 kg
23. jul 2,7 kg
25. jul 0,6 kg
29. jul 1,8 kg
1. august 0 kg

 

Pčelinjak porodice Toman na suncokretovoj paši