Home

Knjige

Izašla je iz štampe nova knjiga Jove N. Kantara:

 

Matica - misaona imenica

uzgoj matica na amaterskom pčelinjaku

Reč autora:

Posle nepune dve godine od izdavanja prve knjige "Sa zdravim pčelama u XXI vek" izašla je i druga knjiga, koju sam nazvao "Matica - misaona imenica - uzgajanje matica na amaterskom pčelinjaku". Knjiga ima povoljnu ocenu i podršku znalaca iz oblasti odgajanja matica.

Brojna imena koja defiluju ovom publikacijom (preko 150), od Aristotela do Zorana Stanimirovića i Miće Mladenovića zadužila su pčelarsku nauku i praksu, a posebno naučni pristup uzgajanju pčelinjih matica i predstavljaju zvezdu vodilju pčelarima amaterima i profesionalcima u uzgajanju matica u XXI veku.

Publikacija obiluje brojnim podacima praktičnog značaja. Obima je 302 stranica teksta formata B5 sa 43 tabele i 52 slike - crteža, te 13 strana popisa konsultovane i korištene literature.

 

 

Rekli su za knjigu:

"... Knjiga "Matica misaona imenica" predstavlja značajan doprinos razvoju savremene pčelarske nauke i prakse, te će biti upotrebljiva u ukupnom pčelaskom auditorijumu, odnosno da korisno može poslužiti praktičarima i naučnim radnicima, početnicima i profesionalcima, a uzgajivačima matica treba da služi i kao bukvar, i kao jevanđelje."

Milun Mandić, dipl. inž. poljoprivrede, pčelar

"Autor nas vodi kroz zaključke i probleme koji su imali skoro svaki od 150 obrađenih autora, pokušavajući da kroz sedam poglavlja provokativno izvuče kvalitetni uzgoj matica na prvo mesto, kako bi naredne generacije pčelara imale kvalitetniji reprodukcioni materijal"

Mr. lev Plužnikov, dipl. inž. poljoprivrede, profesionalni pčelar

"Knjiga je po svom obimu sadržaja i sveobuhvatnosti materije jedinstvena publikacija ove vrste u nešem pčelarskom izdavaštvu, i uveren sam da će zadovoljiti potrebe svih pčelara amatera, ali i pčelara - uzgajivača matica. Ona predstavlja dragocen priručnik svima koji se bave ovim drevnim umećem, ali ona je u isti mah i veliki izazov za mnoge koji se tek spremaju da nauče prve lekcije drugovanja s pčelama, a da ih one pak sa svoje stane, uvedu u tajne zakone prirode, čiji smo, i sami, nerazdvojni deo."

Mr Dragan Ćirković, spec. dr vet. medicine, pčelar

 

cena knjige iznosi 15 evra u dinarskoj protivrednosti, ne računajući poštarinu

Jovo N. Kantar

063 - 694-070

011 - 234-91-62 (posle 17 sati)

kantar@eunet.yu