Home

Srđan Todorovski

ttosho@ptt.yu

Foto izveštaj iz poplavljenog Banata

mesto: Jaša Tomić

deo 1 deo 2  deo 3

Mnoge košnice su spašene samo zahvaljujući tome što su popete na druge, koje su morale biti žrtvovane

 

Radojević Nenad  sa preostale 3 košnice Slović Vukadina ispred njegove kuće

  Pčelar Radojević Nenad na mestu gde je bio pčelinjak sa 80 košnica Slović Vukadina

 

 

Mnoge košnice su pretrpele štetu 100%, tj. pčele su stradale a košnice plivaju oko mesta gde je nekada bio pčelinjak.

Drugi pčelinjaci su pretrpeli veliku štetu, kao na pčelinjaku Miloša Bojanića, gde je deo pčela stradao. Preostale slabe pčele nemaju pašu.

deo 1 deo 2  deo 3