Home

 

Informacija o novoj tarifi za posetu izložbe Api expo na kongresu Apimondije

Za sve one koji bi želeli da posete izložbu za vreme kongresa (to je 25., 26., 27. i 28. avgust 2003) ulaznica za celodnevnu posetu je 50EURA. Ako grupa broji najmanje 50 osoba, daje se na ovu cenu  15% popusta i za vodiča ulaz bezplatan. Ako je minimalno 10, osoba, popust je 5%, ako ih je minimalno 30 onda je popust 10%.

 

Za sve one, za koje je i ta tarifa skupa, organizator je dodao još jednu, koja važi za petak 29. avugust od 8 do 14 sati. Ta tarifa iznosi 20 EURA i tu nema popusta za grupe. Sa izlagačima je dogovoreno da produže izložbu za petak, koji je inače namenjen ekskurzijama. Taj dan praktično neće biti nikakvih predavanja ili drugih aktivnosti, samo izložba.