Home

Iskustva pčelara

Igor Parožanin

Srbobran

 

 Pčelarenje dvokorpusnom košnicom sa ramom 40x30cm

 

Koristim nestandardnu košnicu, od dva nastavka, dimenzija kao kod LR košnice, osim visine nastavka, jer je ram 48x30 cm (spoljašnja mera) i ima ih deset u nastavku.

Kosnica je dobra za prezimljavanje, zbog visine rama i dobrih mednih venaca. Nema potrebe za pogačom ako se prihrana obavi u avgustu, a ako je suncokretova paša slabija, može se ostaviti med kao zimnica, pa je često prihrana izlišna.

Prolećni razvoj je jako dobar, zbog veličine rama, a pošto je plodište jedan nastavak, nema potrebe za manipulacijom nastavcima, kao kod LR košnice.

Primetio sam dva nedostatka kod ove košnice. Prvi je problem velike težine nastavka ako je paša izuzetna, a drugi problem je u slučaju slabe paše, kada društva lageruju med u plodište te ga pretvaraju u leglo.Tada bude mnogo "naroda" - pčela, a ništa za vrcanje.

Društva uzimljavam u gornjem nastavku. Rane rojeve, do jeseni dobro razvijene, uzimljavam u jednom nastavku.

Na fotografijama se vidi pčelinjak, u dvorištu kuće pri obodu naselja, rad sa pčelama i jedan ram sa leglom na suncokretu, koji pokazuje moj učitelj u pčelarstvu, Marjanov Marinko, od koga sam preuzeo ovakav tip košnice. Na poslednjoj fotografiji se vidi razrojavanje po metodi Taranova.