Home

Nove ideje

Jan Ramzi (Ian Rumsey)

Pčelarstvo - čisto i jednostavno

Poglavlje 1

Mi vidimo

 

Moja prijateljice pčelo, šta ti vidiš,

izvan svog sveta

 

Vidimo tamne oblake na zapadu,

kako se nadvijaju nad naš kraj

Otporne varoe željne hrane,

Idu prema nama.

 

Vidimo naše pčelare skoro savladane,

Na kolenima u krajnjem bolu,

Ne mogu nam više pomoći,

Moramo se vratiti zakonu prirode.

 

Našim očima vidimo ono što vi ne možete,

Rešenje je kod naših divljih sestara,

Tajne leže u našem domu,

Koga smo stvorile od prirodnog saća.

 

Košnica

Košnica se sastoji od unutrašnjeg i spoljašnjeg dela. Unutrašnji deo je napravljen od 6,4 mm (1/4 inča) debelog materijala i čine ga nastavci kvadratnog oblika duboki 15,2 cm (6 inča) bez poklopca i poda, unutrašnjih dimenzija 22,9cm (9 inča). Jedna strana svakog nastavka je napravljena od providnog materijala. (sl. 1)

Spoljašnji deo je napravljen od materijala debljine 25,4mm (1 inč) ali u ovom slučaju nastavci imaju spoljašnje dimenzije od 35,6cm (14 inča) (sl. 2). Donji deo spoljašnjeg dela košnice je izmenjen da uključuje 2 poprečne letve koje drže unutrašnji deo košnice a jedna strane osnove je pokretna radi posmatranja poda (sl. 3). 

sl. 1 sl. 2 sl. 3

Unutrašnji deo košnice je postavljen na osnovu i sastoji se od 5 unutrašnjih tela stavljenih jedno na drugo, jedna sekcija ima leto u obliku rupe. Daska kvadratnog oblika stranica 25,4cm (10 inča) se stavlja na vrh da predstavlja krov unutrašnjeg dela košnice (sl. 4).

Sličan broj spoljašnjih sekcija se sada stavlja preko unutrašnjeg dela košnice sa jednom sekcijom koja takođe koja ima leto. Jedna daska kvadratnog oblika stranica 45,7cm  (18 inča) se stavlja na vrh da predstavlja krov (sl. 5). 

sl. 4 sl. 5

Roj se stavlja u unutrašnji deo košnice i pušta da se prirodno razvija. Posmatranja mogu da se vrše uklanjajući gornje sekcije spoljašnjeg dela košnice.

Pušta se da prođu približno 2 godine.

Uklanjajući spoljašnji deo košnice može da se posmatra položaj pčela u klubetu (sl. 6). 

sl. 6 sl. 7 sl. 8

Društvo se zatim "skreše" s vrha i odozdo koristeći žicu za sečenje sira i deo koji sadrži klube stavlja se na prazne sekcije unutrašnjeg dela košnice (sl. 7 i 8).

Sekcije spoljašnjeg dela košnice se zamene i pušta se da prođe jedna godina.

Sve bolesti, štetočine i paraziti su prisutni ali su ispod praga za tretiranje.

 

Objašnjenje

Smatra se da će sledeći faktori biti štetni za varou:

(1) Oblik i položaj gnezda sa leglom

(2) Oblik saća, veličina i orijentacija ćelije

(3) Odsustvo matične rešetke

(4) Odsustvo dopunskog hranjenja

(5) Položaj leta

(6) Dodatni prostor ispod saća

 

Smatra se da će za pčelu biti od koristi:

(1) Proizvodnja i korišćenje prirodnog saća za leglo svake godine

(2) Odsustvo manipulacije i pregleda

(3) Odsustvo svake potrebe da se unose strane materije

 

Gornje stavke su dovoljne da se pčelama dopusti da kontrolišu populaciju varoe do nivoa gde i domaćin i parazit mogu zajedno da žive i napreduju.

Neprijatelja ćemo uništiti tako da od njega napravimo prijatelja.

Predlaže se da pčelari stvore takve uslove koji će pčelama dozvoliti da ispoljavaju svoje instinkte ili urođeno znanje do najvećeg stepena, bez ograničenja i smetnji.

 

 

Elektronski bilten ApisUK maj 2005, urednik Dejvid Kremp

http://www.beedata.com/apis-uk/newsletters05/apis-uk0705.htm

napomena urednika sajta "pcela"

Po rečima autora, ovaj rad predstavlja ideju o mogućem načinu pčelarenja vrlo bliskog prirodnom životu pčela i uz potpuno izostavljanje bilo kakvog tretiranja. Autor smatra da je ta ideja podložna menjanju od strane samih pčelara, prema njihovim uslovima pčelarenja i onim što se po njihovom mišljenju u to uklapa, kao i prema njihovom pristupu pčelarstvu. Predloženo je da se dodavanje novih, praznih sekcija vrši odozdo sa ciljem eliminisanja starog saća ali se to verovatno može sprovesti i na neki drugi način (po mišljenju urednika - odozgo).

 

 Prevod sa engleskog: Predrag Cvetković i Oliver Mihajlović