Home

priredio: Predrag Cvetković  

 

ZAPRAŠIVANJE PROTIV GUBARA U 2005. U SRBIJI

Dajemo dokumentaciju koju je Društvo pčelara "Sreten Adžić" iz Trstenika dobilo od JP "SRBIJAŠUME", ŠG "RASINA", Kruševac povodom zaprašivanja šuma protiv gubara.

- Obaveštenje (bez dela o konkretnim terenima na ovom području)

- Površina šuma koja će se aviotretirati u 2005. godini, potrebne količine insekticida, radni aerodromi sa kojih će se raditi i broj potrebnih aviona

- Prilaže se i dokumentacija proizvođača o sredstvu kojim će se izvršiti tretiranje Dimilin SC-48

Na nekoliko malih površina izvršiće se zaprašivanje drugim sredstvima, koja su navedena u tabeli, a jedno od tih zaprašivanja će se obaviti samo u slučaju dobijanja dozvole ministarstva poljoprivrede.

Zaprašivanje u Vojvodini će se izvršiti istim preparatom (nezvanična informacija).

Saveti pčelarima

Pored ovih zvaničnih obaveštenja ne mogu se davati saveti pčelarima koji bi ih upućivali na drugačije postupke sa pčelama. Ono što je važno je da bi pčelari trebalo da budu u kontaktu sa drugim pčelarima sa svog područja, sa Šumskim upravama i da prate lokalna sredstva informisanja. Stvaranje panike i ishitrenosti sigurno neće biti dobro a savetujemo i da se pažljivo pročita materijal koji je ovde priložen.

Potrebno je upozoriti da se pri eventualnoj primeni mera zatvaranja košnica mora obezbediti veoma dobra ventilacija i obavezna sveža voda u hranilicama. To je neophodan uslov da pčele prežive zatvaranje, posebno u slučaju toplijeg vremena. Ako se to ne obezbedi, bolje je poslušati savet iskusnih pčelara da se pčele i ne zatvaraju, jer će šteta tako sigurno biti manja.

JP "SRBIJAŠUME"

ŠG "RASINA"

Broj: 05 – 1490

Datum: 26.04.2005.

Kruševac

 

OBAVEŠTENJE

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti bilja (Sl. List SRJ br. 24 od 15.05.1998.) a u okviru realizacije programa aviosuzbijanja gubara obaveštavamo građanstvo i stanovništvo o predstojećoj primeni insekticida za aviosuzbijanje gubara. Tretiranje će se sprovesti insekticidom DIMILIN SC-48 u smeši sa belim uljem EW  i vodom. Insekticid koji će se primeniti spada u III grupu otrova pa posebno naglašavamo:

 

- držaoci pčela obavezni su da pčele zatvore, ako imaju mogućnosti košnice premeste – jer pčele 21 dan od tretiranja ne smeju da lete u područje tretiranih šuma.

 

- građani da ne odlaze u područja koja se tretiraju, ne sakupljaju gljive i biljke sa tretiranih područja, da na ista ne izvode stoku na pašu i to u periodu od 21 dan.

 

- područja državnih i privatnih šuma koje će se tretirati su sledeća:

(navodi se spisak područja za ŠG "Rasina" koji ovde ne prilažemo)

 

O tačnom datumu tretiranja građanstvo će biti obavešteno 48 sati pre početka tretiranja. Početak tretiranja očekuje se 4-5. maja 2005. što zavisi od vremenskih uslova. (Prim. urednika: početak je odložen za 8-9. maj orijentaciono)

 

Za sve informacije obratite se na telefone (poz. br. 037):

 

Šumsko gazdinstvo "Rasina" Kruševac: 21-519, 38-263

Šumska uprava Kruševac: 21-688

Šumska uprava Brus: 825-178

Šumska uprava Aleksandrovac: 752-272

Šumska uprava Trstenik: 711-820

 

Komisija

za organizaciju i sprovođenje

akcije aviosuzbijanja gubara

 

 

Površina šuma koja će se aviotretirati u 2005. godini,

potrebne količine insekticida, radni aerodromi sa kojih će se raditi i broj potrebnih aviona

 

Red. br.

Šumsko gazdinstvo

Vrsta insekticida

Količina (litara)

Broj letova, broj aviona i radni aerodrom

1.

Beograd

površina – ha

5.300

5.300/300=17,6 (18)

dimilin

800

2 (AN-2 ; DROMADER)

belo ulje

3.710

Progar - Zemun

2.

Despotovac

površina – ha

3.398

3398/300=11,3 - 12+1= (13)

dimilin

510

2 (AN-2 ; DROMADER)

belo ulje

2.379

Davidovac - Paraćin

površina – ha

383

doza etiol ulv 0,8 l/ha

etiol ulv

310

avion sa aerodroma u Smederevu – 350 ha sa etiol ulv

3.

Ivanjica – Čačak

površina – ha

1.589

1589/300=5,3 – (6)

dimilin

239

1 AN-2

belo ulje

1.112

aerodrom Čačak - Preljine

4.

Kraguejvac ŠU G. Milanovac

površina – ha

2.470

2470/300=8,2 – (8)

dimilin

370

radi se zajedno sa Čačkom

belo ulje

1.729

aerodrom Čačak - Preljine

4.1

Kragujevac ŠU Kragujevac

površina – ha

4.637

4637/300=15,5 – (16)

dimilin

696

radi se zajedno sa Kraljevom

belo ulje

3246

aerodrom Kraljevo

5.

Kraljevo

površina – ha

12.497

12.497/300=41,7 – (42)

dimilin

1.875

2 (AN-2 ; DROMADER) + avion kad završe Čačak - 3

belo ulje

8.748

aerodrom Kraljevo

6.

Kruševac

površina – ha

12.166

12166/300=40,6 – (41)

dimilin

1.825

2 (AN-2 ; DROMADER) + avioni kad završe Davidovac

belo ulje

8.516

aerodrom Trstenik

7.

Vrnjačka Banja

površina – ha

1.500

1.500/300=5 – (5)

dimilin

225

radi se zajedno sa Kruševcom

belo ulje

1.050

aerodrom Trstenik

8.

Loznica

površina – ha

14.726

14.726/300=49 – (49)

dimiiln

2.209

2 (AN-2 ; DROMADER)

belo ulje

10.308

aerodrom Divci

9.

Leskovac

površina – ha

11.717

11717/300=39 – (39)

dimilin

1.751

2 (AN-2 ; DROMADER)

belo ulje

8.202

aerodrom Leskovac

 

  

JP "Srbijašume"

površina – ha

70.000

ukupan broj letova: 237

dimilin

10.500

potreban broj aviona 12 (237/12=20 letova po avionu)

belo ulje

49.000

radi se sa 7 aerodroma (+ 1 let sa 8. aerodroma)

površina – ha

733

aerodromi su: Progar, Davidovac, Trstenik, Leskovac, Smederevo, Divci, Čačak, Kraljevo

etion ulv

587

površina – ha

4.000

ogled kod ŠG Leskovac

forester sc-48

4.000

uslov: dozvola od ministarstva poljoprivrede

 

u Beogradu 23.4.2005. godine