Home

Pitanja-odgovori

Pitanje: DVOMATIČNO PČELARENJE.

Odgovor:

U nastojanju da razviju što jača pčelinja društva, neki pčelari praktikuju držanje dvomatičnih zajednica. Pod tim "dvomatične" podrazumeva se da u košnici postoje dve matice, u odeljcima koji su razdvojeni matičnom rešetkom.

Od pojma "dvomatično pčelarenje" bi trebalo razlikovati pčelarenje dvojnim društvima, kod koga su u jednoj košnici (pod istim krovom) dve pčelinje zajednice, ali pregrađene tako da pčele ne mogu prelaziti iz jednog u drugi odeljak. Postoje i tehnologije pčelarenja kada su dva društva samo privremeno dvomatična, tako da je nekada nemoguće jednom rečju opisati način pčelarenja sa dve matice.

Još nešto, na šta je potrebno na početku skrenuti pažnju, tiče se opredeljenja za držanje dvomatičnih zajednica. Nije u redu da to bude pokriće za loš rad pčelara i njegovu nesposobnost da razvije normalna snažna društva sa jednom maticom. Takvi pčelari neće biti uspešni ni u dvomatičnom pčelarenju, gde se takođe moraju poštovati svi zahtevi za normalan razvoj pčelinjih zajednica i koje od pčelara svakako traži više iskustva i znanja. Dvomatično a posebno dvojno pčelarenje jedino imaju  smisla ako su oba društva snažna, odnosno makar prosečna, inače se ni približno ne mogu postići željeni efekti.

Možda se može reći da pčelarenje sa dve matice omogućava pčelaru manje rada i brige za razvoj društava, mada na drugoj strani ima svoje specifične zahteve i teškoće. Ono posebno odgovara pčelarima sa velikim brojem košnica koji su se opredelili za držanje vrlo snažnih društava u svako doba godine radi selidbe na paše, proizvodnje rojeva i dr. Ti pčelari imaju svoje sopstvene tehnologije sprečavanja rojenja, formiranja rojeva i dr. koje su prilagodili svojim uslovima rada. Manjim pčelarima kojima su pčelinjaci udaljeni od mesta stanovanja, kao i onima koji imaju neke posebne potrebe držanja takvih društava takvo pčelarenje se takođe možda može preporučiti kao jedna od mogućnosti stvaranja snažnih društava.

Ono sa čim se svi koji praktikuju dvomatično pčelarenje susreću je da će u jednoj košnici imati mnogo više pčela nego što bi inače prosečno imali, što im je u stvari i bio cilj. Oni moraju da pronađu rešenje i za to šta će raditi sa tim pčelama ako se javi nagon za rojenjem, zatim u slučajevima vrlo slabe paše, prekida paše i dr. Takođe, dešava se da u jednoj od zajednica nestane jedna od matica, pogotovo kod "pravog" dvomatičnog pčelarenja, pa neće uvek biti lako dodati drugu ako se društva prethodno privremeno potpuno ne pregrade.

Dvomatično i dvojno pčelarenje se mogu praktikovati u svim tipovima košnica, uz nužna prilagođenja i uz mnogo varijacija.

Tako, još ranije se kod košnica pološki primenjivalo razdvajanje društava vertikalnom matičnom rešetkom ili pregradama koje su kasnije uklanjane i stavljana rešetka. Obično su držana dva društva u košnici a između njih je bio prostor za medište. U pološkama je moguće držati i tri zajednice, pri čemu se jedna kasnije uklanja. Medišni prostor se može obezbediti i velikim polunastavcima koji se postavljaju na celo plodište ili pojedinačnim nastavcima koji stoje jedan do drugog.

 

MR - Matična rešetka, ME - medište, M1 i M2 - matice

 

Kod DB košnica, pčelarenje dvojnim društvima se ranije retko kod nas primenjivalo ali sada ima više pčelara koji u jednom plodištu drže pregradom razdvojene dve matice. Pregrada se pravi od tanje daske i ima otvor na sredini, površine od oko 1dm2 koji je zamrežen žičnom mrežom sa obe strane. Rastojanje između dve mreže treba da bude takvo (oko 14mm) da se pčele ne mogu dodirivati jezicima, što bi moglo izazvati da u jednoj od komora nestane matica. Da li će jedna od matica nestati ili ne, zavisiće od mnogo faktora, kao što su genetski (rasa, soj i eventualno srodstvo pčela), zatim od uslova paše, vremenskih uslova i dr.

Kada je košnica bez medišta, u plodištu praktično postoje dva odvojena društva, a svrha pregrade (osim olakšanog međusobnog grejanja) je da omogući da pčele bez sukobljavanja koriste isto medište.

Kada počne paša, na zajednički plodišni nastavak se postavlja matična rešetka sa letom i na njega medišni nastavci u koje će ulaziti pčele iz oba odeljka.

PR - pregradna daska

 

Kod LR košnica, dvomatično pčelarenje se praktikuje stavljanjem horizontalne matične rešetke između dva nastavka  (prvog i drugog) a medišni nastavci se postavljaju iznad drugog nastavka, preko još jedne matične rešetke ili bez nje. Oba plodišna nastavka imaju svoja leta, donje na podnjači, a gornje najčešće na ramu sa matičnom rešetkom. Takav način pčelarenja je dosta zastupljen na Novom Zelandu.

Za moguće nestajanje jedne od matica važi ono što je rečeno za DB košnice.

Isti takav sistem pčelarenja se može primeniti i za Farar košnice.

Dvomatično pčelarenje Pčelarenje dvojnim društvima, pri čemu se medišni nastavci dodaju iznad gornjeg društva Pčelarenje dvojnim društvima pri čemu se medišni nastavci dodaju između dva plodišta.

 

Ovo je najednostavnija varijanta pregradne daske za pčelarenje dvojnim društvima. Na prednjoj i zadnjoj stani rama se nalaze po dva leta, jedno iznad drugog, mada je moguće da su i jedno pored drugog, kao i druge varijante - na bočnim stranama i dr. Gornje leto predstavlja ulaz u nastavak koji se nalazi iznad pregradne daske a donje - u nastavak ispod. Zatvaranjem i otvaranjem tih leta se vrši preusmeravanje pčela u svrhu pojačanja jednog od društava a time se istovremeno postiže i slabljenje drugog kao mera sprečavanja rojenja. Pčele koje su se navikle na jedno leto, kada se ono zatvori ulaziće na drugi najbliži otvor. Pregradna daska može biti od lesonita i ima dvostruko zamrežen otvor na sredini.

Postoji mnogo različitih mogućnosti pčelarenja sa dve matice kod LR košnica, a posebno dvojnim društvima da je vrlo teško i nabojati ih sve. Od konkretnih uslova i zahteva koje pčelar pred sebe postavlja zavisiće za koji metod će da se opredeli.

Dvomatično i dvojno pčelarenje se mogu primeniti i kod AŽ košnica, ali treba biti svestan da kod košnica sa tako ograničenom zapreminom i u uslovima seljenja na paše vrlo lako može doći do pojave rojevnog nagona, što selećim pčelarima i inače predstavlja ogromnu nevolju. Dakle, ako se već primenjuje držanje dve matice u jednoj košnici, trebalo bi celokupnu tehniku pčelarenja osmisliti tako da se što više izbegne pojava rojevnog nagona. Ako u košnici prezimljuju dve matice pregrađene horizontalnom pregradom, jednu maticu je potrebno ukloniti da bi se obezbedio prostor za medište.

Kod košnica tipa AŽ Grom se može primeniti i sistem dvomatičnog pčelarenja kao kod DB košnice.

Stanje pri zimovanju Stanje u vreme paše