Home

 

 

Izmene u nacrtu pravilnika o evidenciji pčelara i obeležavanju košnica 

 

Izvršni odbor SPOS-a je isti razmatrao i prosledio 2 značajne izmene, što je u Upravi veterine Ministarstva
poljoprivrede i prihvaćeno.


1. Nacrtom pravilnika je predviđeno da se obeleži svaka košnica pločicom sa ev. brojem na zadnjem delu podnjače. Ne, prihvaćena je izmena, tako da će se obeležavati jedinstveno tablom samo pčelinjak, a uz tablu da bude prikačena prijava SPOS-u sa svim relevantnim podacima koje dostavljmo prilikom učlanjenja ili obnove ćlanstva.


2. Promene stanja na pčelinjaku vršiće se samo 2 puta u vreme jesenjeg i prolećnog veterinarskog pregleda - 2 kritična momenta, zazimljavanje i izimljavanje
.

 

(Informaciju dostavio Živoslav Stevanović, predsednik SPOS-a)

Nacrt pravilnika je postavljen na sajtu pcela 22. avgusta 2007. kao Word dokument.