Home

[Kalendar radova]

 

Predrag Cvetković    

DOPUNA SAVETA ZA MAJ 2003

Iako je cvetanje bagrema ove godine najavljeno za drugu polovinu maja, na veliko iznenađenje pčelara, bagrem je procvetao nesrazmerno brzo u odnosu na formiranje pupoljaka, ako se to poredi sa prosečnim godinama. Razlog su ekstremno visoke temperature za to doba godine, pa je suma efektivnih temperatura koje su neophodne za cvetanje neke drvenaste biljke mnogo ranije dostigla svoju karakterističnu vrednost za bagrem. Praktično, jedan dan ovako ubrzanog cvetanja vredeo je kao 2 pa nekad i više dana uobičajenih za to doba godine.

Tako visoke temperature su izazivale veliku bojazan pčelara u pogledu medenja bagrema, ali srećom,  bagrem je ipak medio i medi. U nekim krajevima cvetanje je praktično završeno, na primer u Vojvodini gde su visoke temperature skratile dužinu paše. U predelima centralne Srbije unos nektara još nije počeo da opada.

Na sajtu Saveza pčelarskih organizacija Srbije svakodnevno se objavljuju podaci o medenju bagrema, za sada samo u jednom mestu: Globoder kod Kruševca (centralna Srbija). Tako, 17. maja vaga je pokazivala  5,1kg a 18. maja 4,5kg. To se odnosi na prosečno snažno društvo, a bilo je i većih unosa. Bagrem će još mediti posebno u brdskim predelima pa oni koji žele da sele svoje pčele, potrebno je da se što bolje i brže organizuju.

Pčelarima se savetuje da prate unose nektara i postavljaju dovoljno ramova i nasatvaka, kako bi pčele imale gde da deponuju nektar i kasnije prerađeni med. Pri tome, treba imati u vodu da pčele nektar u prvi mah ostavljaju u ćelije među otvoreno leglo, i uopšte u više praznih ćelija, i kasnije ga premeštaju i ujedno prerađuju. To znači da im je neophodno više praznog saća nego što će kasnije zauzeti poklopljen med. Znači, treba da zapamte onu izreku: Bolje nastavak više nego ram manje u košnici.

 

Povratak na početak