Povratak na glavnu stranu

Povratak na glavnu dečju stranu

 

Pčelinja igra

(tempera)

Ćirić Brankica

V-2

o.. "Slobodan Penezić Krcun",

Počekovina

(optina Trstenik)

Dar pčela

(kombinovana tehnika)

Jelena Milićević

VIII-4

o.. N.H. Miodrag Čajetinac Čajka

Trstenik