Home

Indeks radova

    

Šta je novo u pčelarskoj nauci ?

Michael Thiele

  

Bad Sooden, Nemačka

www.thiele-und-thiele-consult.de

 

Lako se može stvoriti utisak da je previše učesnika u domenu prirodnog pčelarenja i knjiga na tu temu stavljeno pod lupom u mojoj publikaciji, a da je izostavljena pčelarska nauka. Ali to nije tako. Najnovija saznanja pčelarske nauke su takođe diskutovana, na primer u 72. pismu (pisma o organskom pčelarenju i još... deo III) (vidi sajt autora - prim. prev.)

Osamdesetih godina dvadesetog veka pretpostavke da, što duže letnje pčele žive, češće mogu da izleću tragajući za nektarom ili mednom rosom, bile su povod da se uradi istraživanje razlika životnog veka radilica u zavisnosti od njihove genetike. Laboratorijski naučnik iz tog vremena je, kao što se i očekuje, da bi odredio životni vek radilica, držao pčele zarobljene u laboratoriji i nikako drugačije. Rekao bih da je nemoguće da nam pčela otkrije svoje tajne ako je uzimamo izvan konteksta njene zajednice. Sada je sa naučne strane utvrđeno:

 «Sporno je da li je takav način zaista pogodan da se odredi genetička zavisnost životnog veka pčele. Zimske pčele ne preživljavaju zimu ako su čuvane zatvorene u kavezu, one to uspevaju samo u svojim zajednicama» (1).

Stoga naučnik danas radi sa obeleženim pčelama. Može se reći da matica živi 3-4 godine u proseku, radilica 6-8 meseci (takozvana zimska pčela) ili samo nekoliko nedelja (takozvana letnja pčela), i trut oko jedno leto. Normalno život trutova se prekida  takozvanim pomorom trutova. Ipak, tu takođe ima izuzetaka:

«Tokom procene populacije, pri kojoj se svi ramovi u društvu temeljno pregledaju, mi smo još uvek sretali muške jedinke najmanje u jednom društvu na pčelinjaku u jesen. Zaključak ‘ovde nešto nije u redu!' se većinom pokazuje pogrešnim posle narednog posmatranja pčelinjeg društva» (2).

Ovo je jedno zanimljivo posmatranje koje može biti indikacija da je ranije, kada rase pčela nisu bile tako mnogo podvrgavane veštačkim metodama odgajivanja, moglo biti prilično očigledno da malo trutova ostaje u društvu tokom zimskog perioda. Gospodin Libig (Liebig) kaže: «Ali ja pretpostavljam da skoro nijedan trut neće uspeti da prezimi zimu» (3). Ipak, to je mogućno.

Kako životni ciklus pčelinjeg društva izgleda? I ovde je g. Libig izneo zanimljivo istraživanje. 1996. godine, 5 juna uzeo je malo društvo od oko 900 pčela sa plodišnim ramom bez legla, ram sa medom i polenom, novosparenu maticu i 8 praznih ramova u medištu. Krajem juna, upravo pre nego što je prvo leglo počelo da izlazi, društvo je imalo samo 500 pčela i 400 ćelija legla. Kroz 2 meseca, na kraju avgusta, broj pčela je narastao na 8.000. 10. oktobra društvo je sa oko 7800 pčela pripremljeno za prezimljavanje. Tokom zime društvo je izgubilo vrlo malo pčela. 6. marta je još uvek imalo oko 7500 pčela i skoro 8.400 ćelija legla. Tokom tri meseca leglo se konstantno povećavalo i 28 maja dostiglo maksimum od skoro 40.000 ćelija. U junu i julu društvo je do kraja odnegovalo oko 30.000 ćelija legla. U avgustu i septembru leglo je ponovo smanjeno, i u oktobru 1997. društvo nije imalo legla, kao i godinu dana ranije.

Kako se može ispravno proceniti životni vek jedne pčele? Posmatra se stanje društva na početku njegovog razvoja, u slučaju društva g. Libiga 27. juna 1996. i 21 dan kasnije, 18 juna. 27. juna društvo je imalo 500 pčela i 4000 ćelija legla. Prema g. Libigu, 500 pčela malog društva je 27. juna bilo staro najmanje 22 dana. Za vreme procene populacije 18 jula te pčele bi trebalo da budu mrtve. Samo one ili još i druge?

«Ali ne samo te, takođe i veliki deo pčela koje se još nisu izlegle 27. juna! U posmatranom intervalu između 27 juna i 18 jula, društvo br. 19 je moglo da naraste do 4000 pčela, pod uslovom da svo leglo izađe i da nijedna pčela ne bude izgubljena. Ali faktički, društvo je postalo snažnije samo za 1750 pčela. Ako se pođe sa pretpostavkom da najstarije pčele prve umiru, onda je 500 pčela koje su bile rođene u malom društvu pre 5 juna nestalo u posmatranom intervalu, a pored njih i skoro polovina pčela koje su se izlegle u periodu procene. Ove pčele u proseku nisu živele ni dve nedelje (5).

Slične rezultate daje sledeći posmatrani period između 18 jula i 8 avgusta. U mnogo udžbenika se može naći da je životni vek radilica 4-6 nedelje. To bi moglo da znači da leglo od maksimalno 4.000 ćelija vodi ka društvu snage od 50-80 000 pčela. Prema g. Libigu, samo retko se mogu videti društva snažnija od 40.000 pčela u leto, iako se po posmatranjima u periodu od jula 1996 do oktobra 1997 izlegne više od 275.000 pčela! Ali takođe, u istom tom periodu više od 265.000 ugine. G. Libig prema tome zaključuje:

«U 1997 godini od aprila do avgusta pčele iz društva 19 su narasle do prosečne starosti između 2 i 3 nedelje! Taj rezultat nije pojedinačan slučaj, već pravilo. Dakle, tvrdnje koje se mogu naći u mnogo ‘udžbenika' gde se opisuje životni vek radilica, prema kojim radilica postaje izletnica tek posle tri nedelje 'kućnog rada’ i nastavlja da traga za pašom više od tri nedelje, nisu ispravne (6).

Od kojih faktora zavisi dužina života pčela? Daleko najznačajniji je briga o leglu. Što više pčelinje društvo odgaja leglo, njegove radilice kraće žive. Ipak, što društva u proleće odgajaju više legla, više narastaju. Pored toga, poznato je da efikasnost odgajanja u proleće u velikoj meri zavisi od broja pčela. Snaga društva na kraju zime je ključni faktor za naredni razvoj pčelinjeg društva. G. Libig kaže da je pravilo jednostavno: više pčela - viče legla, više legla - više pčela itd. (i više meda). Izgleda da traganje za pašom tokom pašnog perioda ne utiče na životni vek letnjih pčela nimalo, jer radilice iz «lenjih» društava ne žive duže od onih u «vrednim» društvima. Takođe, prerada tečnosti ili čvrste hrane, koja se daje pčelama kao hrana u mladim duštvima ili za pripremu zimske hrane, nema prema g. Libigu efekat na životni vek pčela radilica. One ne žive duže, ako dobijaju sirup ili hranu u obliku zatvorenog meda, umesto šećernog sirupa. Međutim, čak i ako, kao što g. Libig kaže, nema razlika između vrste hrane, pčele su više preokupirane kada je u pitanju proces prerade šećernog sirupa, čvrste hrane ili sirupa, tako da će celo društvo ojačati zimskim prihranjivanjem koje sadrži specijalni biljni čaj (7) i med sa sopstvenog pčelinjaka.

«Odgajivanje ne može biti stimulisano ni nektarskom pašom ili mednom rosom, niti hranjenjem. Uporedjeno sa tim, moguće je da se leglo smanjuje pri jakoj paši ili hranjenju, što ima pozitivan efekat na životni vek pčela radilica, koje ne moraju da neguju leglo» (8)

Letnje pčele koje kratko žive su suštinska osobina društva, koja je samo malo uslovljena okolinom. To je izraz intenzivne smene generacija pčela, kojoj tokom perioda legla teže sva društva bilo kakvog porekla, da bi sprečila izbijanje bolesti (9). Tu biološku odbranu od bolesti ne bi trebalo slabiti pčelarskim metodama, takvim kao što su potpuno slabljenje društva, niti veštačkim osemenjavanjem i presađivanjem larvi.

 

(1) Liebig, G., 2002: Uber das Lebensalter der Bienen. Kurylebigkeit ist die Grundlage der Bienengesundheit. Deutsces Bienenjournal 10 (2): 48-50. Berlin, Germany

(2)-(6) isto

(7) Vidi Internet Course#1 i #2. Bad Sooden, Germany

(8) Liebig, G., 2002, vidi bel. 1

(9) isto

  

 

Prevod sa engleskog: Predrag Cvetković i Oliver Mihajlović

 

  

Povratak na početak