Home

Tržište

      

CENE ZA 1kg MEDA (tegliran) U SEPTEMBRU I POČETKOM OKTOBRA 2002 U SRBIJI

 

Podaci dobijeni  na diskusionoj internet grupi pcela@yahoogroups.com na osnovu informacija od strane članova

R.b

Mesto

Prodajno mesto

Proizvođač

Vrsta meda

Cena (din.)

Informaciju dostavio

1.

Kragujevac

 

Gradska pijaca

pcelar Vidić

 

bagremov

250

S. Antonijević

2.

livadski

250

3.

pcelar

Čvorović

bagremov

250

4.

livadski

250

5.

borov

300

6.

C market

Maja promet

cvetni

241,49

7.

bagremov

263,95

8.

Društvo pčelara

pčelari

bagremov

260

9.

livadski

250

10.

šumski

260

11.

Niš

Pčelarska zadruga

-

bagremov

230

O. Mihajlović

12.

livadski

230

13.

samousluga Impex

Pčela komerc Svrljig

bagrem

256,60

14.

lipa

256,60

15.

Mladenović Niš

lipov

266,10

16.

šumski

266,10

17.

livadski

261,36

18.

izložba

pčelari

svi

250

M.Šljivić

19.

Zrenjanin

pijaca

pčelar

 

bagremov

250

Z. Belča

20.

lipov

200

21.

cvetni

200

22.

supermarket Saturn

Domaći med Torda

livadski

182

23.

lipov

191

24.

bagremov

204

25.

Bačka Topola

pijaca

pčelar

cvetni

180

26.

Kraljevo

pijaca

pčelar 1

bagremov

220

P. Cvetković

27.

pčelar 2

šumski

200

28.

preprodavac

 

šumski

250

29.

lipov

225

30.

prodavnica 1

pč.zadruga

cvetni med

269

31.

lipov

215

32.

prodavnica 2

Timomed

cvetni

225

33.

prodavnica 3

pč. zadruga

livadski

255

34.

lipov

250

35.

Trstenik

pijaca

 

pčelar

 

bagremov

230

36.

livadski

250

37.

p. zdrave hrane

pčelar

bagremov

200

38.

šumski

200

39.

livadski

200

40.

prodavnica 1

pč. zadruga

lipov

250

41.

šumski

252

42.

Subotica

pijaca

pčelar

cvetni

180

A. Ifković

43.

bagremov

250

44.

lipov

250

45.

svilenica

200-220

46.

kod kuće

pčelar

-

180-200

47.

Beograd

Kalenić pijaca

pčelar

bagremov

250-270

S. Todorovski

48.

livadski

190-220

49.

Pekabeta

Timomed

livadski

234

50.

bagremov

252

51.

lipov

239

52.

šumski

240

53.

C market

Maja promet

livadski

253

54.

bagremov

264

55.

šumski

253

 

  Drugi deo

 priredio P. Cvetković