Home

Vesti iz sveta

Drugi deo reportaže

Treći deo reportaže

Svetozar Janković

Livade, Istra (Hrvatska)

Foto reportaža sa pčelarskog seminara u Celju 1. i 2. mart 2003

1. deo

 

Pogled na Celjski sajam

 

 

Proizvodi od meda

 

 

Razni vidovi ambalaže

 

 

Preporučujemo pogledajte i druge fotografije sa seminara:

Drugi deo reportaže

Treći deo reportaže