Home

 

Predrag Cvetković

 

Pčelarski bikini - nesvakidašnji poduhvat

 

Formiranje "brada" od pčela više ne izaziva tako velika čuđenja kod pčelara kao ranije, dok je utisak koji taj vid pčelarske zabave i nadmetanja i istovremeno promocije pčelarstva i marketinga  izaziva kod ljudi koji su izvan pčelarstva i dalje vrlo veliki. Ali kada žene koje se bave pčelarstvom naprave bikinije od pčela , to već predstavlja ogromno iznenađenje, pa i šok  za svakoga. 

Ovaj nesvakidašnji poduhvat izvele su četiri mlade žene, ženska ekipa naučnika sa Pčelarske laboratorije "Davis Honey" pri Univerzitetu u Ohaju (SAD). To je bio jedan vid njihove zabave, izazov koji je predstavljao prolećnu proslavu, kao i mogućnost da pokažu studentima ponašanje pčela.

Može se naravno predpostaviti da im to nije bilo prvi put. Suzan Kobi, koja je vodeći stručnjak za selekciju i veštačku oplodnju matica u toj laboratoriji ima zaista dugo iskustvo. Jedno od njenih prvih iskustava je bilo kada su ona i njen suprug Tim na venčanju formirali dvostruke brade od pčela. Sa svojim suprugom se upoznala na pčelinjaku za komercijalnu proizvodnju matica krajem sedamdesetih godina, oboje su bili pod pčelarskim velovima i pošto su pčele potpuno okupirale njihove živote, smatrali su prikladnim da kažu "da" pokriveni sa 15.000 pčela.

Suzan i Tim u članku "Brade i bikiniji od pčela" u časopisu "The Beekeepers Quarterly" br. 81 detaljno opisuju svoje iskustvo iz koga navodimo najvažnije delove.

Sezona i vremenski uslovi igraju važnu ulogu. Optimalno vreme je prolećna sezona rojenja, kada je dobra paša i ima puno mladih pčela. Toplo i sunčano vreme je takođe neophodno. Promene vremena, oblačnosti ili pad vazdušnog pritiska, kao i iznenadni prestanak paše mogu promeniti temperament pčela.

Važno je pažljivo izabrati pčelinja društva od kojih će se formirati rojevi za pčelinje brade. Trebalo bi koristiti samo društva koja su konstantno mirna, u ovom slučaju korišćena je kranjska rasa, društva iz selekcije "Kranjska pčela Novog Sveta" ("New World Carniolan"). Ključni faktor je da se radi sa mladim pčelama uzetim sa legla iz nekoliko društava. One imaju manje otrova i manje se brane u poređenju sa starim. Takođe, imaju jaku tendenciju da formiraju roj i ostaju sa maticom. To olakšava oblikovanje i formiranje roja i navođenje pčela onako kako se želi.

 

Jery Wright (Džeri Rajt)

  Susan Cobey (Suzan Kobi)
 

Prvi korak je formiranje rojeva od dobro nahranjenih mladih pčela. Roj se formira trešenjem pčela hraniteljica sa legla iz nekoliko društava u pakete. Paketi se takođe hrane sirupom tokom nekoliko sati i drže u hladnoj, tamnoj i dobro prozračenoj prostoriiji. Pred sumrak pčele iz paketa se stresaju napolju i rojevi se hvataju na postavljenim postoljima.

Na postolja se stavljaju matice u kavezima, koje se uzmu iz paketa i hranilice sa sirupom (tegle koje stoje na dasci postavljenoj na stubu). Da bi se pčelama obezbedilo mesto gde se mogu uhvatiti u roj, stavlja se komad žičane mreže. Roj se preko noći smiri na postolju.

Narednog jutra, 3-4 sata pre velikog događaja, rojevi se stresu sa postolja i pčele se podižu u vazduh. Dopušta im se da ponovo formiraju rojeve, sa svojim maticama u kavezu na postoljima. Rojevi se stresaju sa postolja - ruše nekoliko puta u sve češćim vremenskim intervalima, što vodi formiranju prvih brada pčela.

Svaki put kada se roj strese, pčele se podstiču da formiraju rojeve lakim dimljenjem dok su na zemlji. One se vrlo brzo naviknu na rasturanje rojeva i to olakšava stavljanje pčela na osobu koja će nositi "bradu" ili skidanje pčela sa nje. Feromonski mamci se (opciono) koriste za kontrolu, upravljanje i održavanje kohezije roja na čovečjem telu. Koristi se više živih matica i nekoliko sintetičkih feromona. Može se upotrebiti i komad voska impregniran feromonima. Da se pčele odbiju sa lica ili drugih delova tela (nepoželjnih za skupljanje pčela) koriste se repilenti (hemijska sredstva - odbijači insekata). U uši se stavljaju loptice od vate.

 

 
Christen Corey (Kristin Kori)   Berma Esmen (Berma Esmen)
     

Kad je dresura pčela završena, nekoliko minuta posle lične pripreme, osoba koja će nositi bradu dolazi do postolja gde stoji nosač na kome je roj. Roj se rastura, pčele su u vazduhu, osoba se pomera na mesto gde je bilo postolje i predstavlja njegovu zamenu. Kavez sa maticom, uzetom sa postolja se pričvršćuje za osobu. Feromonski mamci se mogu dodati da pomognu formiranje roja na telu osobe.

Pčele privučene maticom i feromonima ponovo formiraju roj na telu osobe. Kako počinju da se skupljaju, brada raste. Da bi se formiralo više brada od pčela efikasnije je da se u jedno vreme radi samo sa jednom osobom. Kada se željeni broj pčela sakupi i pčele oblikuju, osoba bi trebalo da se pomeri sa tog mesta. Sledeća osoba dolazi na to mesto i postupak se ponavlja. Kada se oblikuje nekoliko brada od pčela, te osobe sa svojim bradama i bikinijima mogu da se kreću okolo čineći impresivnu grupu.

Za više brada i bikinija formira se 4-6 rojeva. Svaki roj ima svoje postolje, maticu i hranilicu sa sirupom i individualno se dresira. Svaki roj sadrži oko 2kg pčela. Nekoliko pčelara koji su prisutni pomažu da se bikiniji i brade formiraju i rasformiraju.

 

Lako je izvući se iz situacije, brzo i sigurno ukloniti pčele. Najefikasniji način je da se napravi jedan skok napred i gore, roj  će pasti na zemlju. Osoba zatim zakorači unazad i lagano ode sa tog mesta. Osoba -pratilac ide sa tom osobom i pažljivo ispunjava vazduh dimom, brišući preostale pčele. Otklanjanje pčela je trenutak kada se najverovatnije dobije poneki ubod.

 

Na mesto gde je roj strešen dolazi druga osoba da dobije bradu ili se postavlja postolje za roj. Kada se završi sa ovom zabavom, donosi se jedno telo košnice, sa ramovima i roj se naseljava, a uveče prenosi na pčelinjak.

 

Autori članaka napominju da pčelari početnici ne bi trebalo da izvode ovaj poduhvat, pošto može biti opasan ako uslovi nisu optimalni ili ako se nema dovoljno iskustva sa pčelama. Strah i panika mogu izazvati masovne ubode. Eventualnu publiku bi trebalo zaštititi ogradivši mesto događaja mrežama.

 

Obavezno je imati bezbednosni plan i odgovarajuću medicinsku zaštitu - antihistamine za oralnu upotrebu i injekcije epinefrina pri ruci. Iskusan pčelar bi trebalo da napravi plan i da daje savete tokom tog poduhvata. Svaka osoba koja će imati bradu ili bikini od pčela treba da ima svog pomagača sa dimilicom i četkom.