Home

Apiterapija

PRINCIPI APITERAPIJE

 

dr Stefan Stangaciu, dr Mirela Stangaciu (Rumunija)

E-mail: drstangaciu@apitherapy.com 

 

Tekst preuzet sa internet sajta www.apitherapy.com uz ljubazno dopuštenje autora, urednika sajta, istaknutog svetskog stručnjaka za apiterapiju, predsednika Saveza apiterapeuta Nemačke, i člana mnogih međunarodnih udruženja apiterapeuta.

 

Od drevnih vremena, ljudi su koristili hranljiva i lekovita svojstva pčelinjih proizvoda.

Drevni Grci, Rimljani, Kinezi i Egipćani su koristili med za zarastanje rana i lečenje stomačnih bolesti (Zumla i Lulat, 1989.).

Propolis je korišćen ne samo za konzervisanje mumija (Drevni Egipat) već takođe radi prevencije ili lečenja mnogih bolesti.

Sveti spisi: Biblija, Veda i Kuran sadrže mnogo navoda o lekovitim osobinama pčelinjih proizvoda.

Hipokrat, Celzijus, Galen, Plinije i mnogi drugi, često spominju pčelinje proizvode, upućujući na njihove korisne efekte.

Do skoro je bilo malo naučnih podataka koji bi davali podršku terapeutskoj upotrebi pčelinjih proizvoda.

Na sreću, posle Drugog svetskog rata, mnogo zemalja je shvatilo ogroman značaj pčelinjih proizvoda kao visoko kvalitetnih hranljivih materija, koje pomažu i kod bolesti čoveka i životinja. Hiljade istraživača, sa svih kontinenata, sa istrajnošću je proučavalo katakteristike, sastav, farmaceutske osobine, indikacije, kontraindikacije, ograničenja i primenu svih poznatih pčelinjih proizvoda.

Postoji takođe rastući interes za prirodnu, «organsku» hranu i lekove.

Kao rezultat toga, broj specijalista orijentisanih ka prirodnoj i alternativnoj medicini se uvećava iz dana u dan.

Hiljade laboratorija i kompanija prerađuje, proizvodi ili prodaje mnogo više od 10.000 tona pčelinjih proizvoda godišnje!

Na žalost, kvalitet tih proizvoda ili njihova upotreba od strane različitih ljudi nije uvek zadovoljavajuća...

Da bi se dobili bolji efekti, mi smatramo da svaki apiterapeut bi trebalo da u svojoj aktivnosti primenjuje nekoliko pravila, vodilja ili principa.

Posle istrajnog proučavanja par hiljada stranica posvećenih apiterapiji, i posle obimnog kliničkog iskustva (lečeno preko 7000 pacijenata), mi smo ustanovili 24 takva principa.

 

Izložićemo ih: 

1. Dijagnoza bi trebalo da bude «holistička»; klasična (alopatska) ali takođe energetska (kao u akupunkturi), strukturalna (Auroveda), informaciona (homeopatija) itd.

2. Pre započinjanja apiterapije, osoba mora «očistiti» telo raznim «pročišćavajućim» metodama: specijalne dijete, post pražnjenje debelog creva ako je potrebno.

3. Sveži, organski pčelinji proizvodi imaju obično bolje efekte od industrijski obrađenih; pregrevanje, prekomerne filtracije i rafinacije su štetne.

4. Pažljivo izabrati pčelinje proizvode prema njihovom poreklu, sastavu i farmakološkim osobinama.

5. Kvalitet i metode čuvanja su najznačajnije za dobru efikasnost.

6. Primeniti fleksibilno preporuke proizvođača

7. Uvek testirajte na alergiju pre nego što počnete sa tretmanom.

8. Postepeno uvećavajte doze pčelinjih proizvoda.

9. Koristite nekoliko «sredstava» da bi se postigalo bolji pristup obolelim oblastima: tečnosti (čaj, voda, sokovi), kreme/masti, inhalacije, čepići, injekcije itd.

10. Nekoliko metoda primene su bolje nego samo jedna

11. Doze svakog pčelinjeg proizvoda  moraju biti precizno ustanovljene prema starosti, težini, opštem/lokalnom stanju svakog pacijenta, vremenu primene itd.

12. SIMILLIA SIMILLIBUM CURANTUR male doze mogu da se koriste u tretmanu alergije na pčelinje proizvode (kao kod polena, pčelinjeg otrova, alergija na med).

13. Vreme tretmana treba da je u skladu sa različitim (bio)ritmnovima, ti ritmovi variraju u zavisnosti od pacijenata, bolesti, sezone, vremena dana itd.

14. Apiterapija nije «panacea» i treba je primeniti u skladu sa drugim prirodnim metodama lečenja, kao što su fitoterapija, aromoterapija, akupunktura, organske dijete, Aurveda itd.

15. PRIMUM NON NOCERE nemojte eksperimentisati sa vašim pacijentima! Koristite samo sigurne metode i proizvode visokog kvaliteta!

16. Veoma je važno poboljšati cirkulaciju, preko metoda kao što je masaža, akupresura, gimnastika, Taji Quan, Qi gong, Hatha Yoga itd.

17. Dobar san i odmor povećavaju efekat pčelinjih proizvoda.

18. Dobra sredina (čista, uređena, nezagađena) i pozitivno razmišljanje, porodične/prijateljske grupe su takođe korisni.

19. Individualizujte vaš tretman! Svaki pacijent je jedinstven i mora dobiti jedinstven tretman.

20 Zbog svog sastava, SVI pčelinji proizvodi imaju više ili manje korisne efekte, na SVIM pacijentima.

21. Apiterapija nije blic metoda. Istrajnost i strpljivost  su nephodne, posebno kod hroničnih bolesti.

22. Poučavajte vaše pacijente pre, tokom i posle tretmana, napravite od njih prave zaljubljenike i zaštitnike pčela!. Svaki pacijent mora, sa vremenom, postati svoj sopstveni apiterapeut.

23. Dobar apitearpeut mora znati život pčelinje zajednice do detalja, on mora takođe biti najmanje dobar pčelar amater.

24. Neprekidno učenje, dobra razmena informacija sa drugim specijalistima iz nekoliko apiterapeutski orijentisanih zemalja, redovno korišćenje interneta može pomoći u nalaženju najbolje medicinske strategije za svaku osobu.

Prevod sa engleskog Predrag Cvetković

 

Podaci o autorima:

mr Stefan Stangaciu, L. Ac.

Koordinator baze podataka Odela za Apiterapiju pri Apimondiji

Član stalne komisije za Apiterrapiju pri Apimondiji

Sekretar Evropskog udruženja za Apiterapiju

Član Američkog udruženja apiterapeuta

P.O. Box 1-17, 8700 Constanta Rumunija

E mail: drstangaciu@apitherapy.com 

www.apitherapy.com

http://www.sci.fi/~apither

 

mr Mirela Stangaciu

Direktor «Dao» Ltd.

Bul. Ferdinand nr. 87, bloc A4, scara A, apart 3, 8700 Constanta, Romania

tel./fax + 40-41-693937(medicinska ordinacija), 694108 (kuća)

 

Povratak na vrh