Home

Pčelarska iskustva

Pasic Steva

Zamagljivanjem protiv varoe

 

U borbi protiv varoe, koriste se najrazličitiji načini, sredstva i aparati, sa manje i vise uspeha.

Pošto pčelarim sa većim brojem košnica, cilj mi je da brzo efikasno i uz  što manje maltretiranja pčela suzbijem ovog napasnika. Paljenje listića oduzima dosta vremena a i većina listića biva ugašena prije nego sagori do kraja,  dim iritira pčele pa dolazi do izletanja i uznemiravanja pčelinje zajednice. Zbog rezistencije,  štapiće natopljene fluvalinatom više ne koristim.

Zbog svega navedenog, pre oko 6 godina moj otac Marin Pašic, pcelar-inovator dolazi na ideju koju sprovodi u delo konstruišući aparat za zamagljivanje, koji smo detaljno isprobali i testirali sve ovo vreme.

 

Aparat se sastoji od: 

·        rezervoara za komprimirani vazduh sa manometrom

·        posuda za mešavinu (voda-lek) sa manometrom

·        regulacioni ventil za vazduh

·        plinska flaša

·        crevo za vazduh

·        crevo za mešavinu

·        crevo za plin

·        pištolj sa:

-         slavina

-         dozator

-         spirala

-         plinski gorionik

 

   

Kada se pripremi mešavina  0.5 l vode i 5 ml ‘’Mitaka 20’’  (to je doza  dovoljna za 50 pčelinjih zajednica) napuni se rezervoar vazduhom , našteluje regulacioni ventil, zagreje se spirala i pomoću slavine na pištolju puni se dozator (pomoću koga svaka zajednica dobija istu količinu leka). Cev pištolja se stavlja u leto košnice i otvaranjem slavine mešavina leka i vode prolazeći kroz zagrejanu spiralu pretvara se u paru  i puni unutrašnjost košnice. Pčele na ovaj postupak odreaguju pojačanim brujanjem bez izletanja i napuštanja pčelinjeg klubeta. Rezultati tretiranja su vidljivi vec nakon 1 čas, a varoa otpada jos naredna tri dana. Čestice amitraza lebde u košnici i prodiru u unutrašnjost klubeta, tako da je delovanju leka izložena svaka pčela u pčelinjoj zajednici. Tretiranje je najefikasnije kada nema legla, kada su pčele u blagom klubetu i kada je spoljna temperatura između 0 i 5 oC. Otpale varoe koje nisu uginule od delovanja leka ugibaju od hladnoće na podnjači košnice.

Pri tretiranju zajednica na temperaturama kad pčele opšte sa okolinom najefikasnije je u večernjim satima, kada nema izleta pčela, ali uz prisustvo žičane podnjace, čime se onemogućava  ponovno dizanje otpalih varoa.

Prednosti kod upotrebe ovog aparata su u tome što se posao oko uništavanja varoe obavlja brzo, lako, uz minimalnu upotrebu hemije, i van vremena medobranja.

 

Pčelar: Pašic Steva

Bački Monoštor, Oslobođenja 95a

Tel.025/807-240, E-mail: pasic@sombor.com