Home

Aktivnost SPOS-a

 

Šljivić Miljko, predsednik SPOS-a

Aktivnosti septembar - oktobar 2002

     

                Službeni list SRJ br.51/2002 od 13.septembra objavljuje Pravilnik o metodama organske stočarske proizvodnje gde od člana 57. do člana 69. tretira Organsku proizvodnju u oblasti pčelarstva. To znači da organskom proizvodnjom mogu da se bave pčelari koji se za taj vid proizvodnje opredele, prijave i kasnije dobijaju certifikat da su njihovi proizvodi po standardima organske proizvodanje. Svi ostali će se baviti konvencionalnim pčelarenjem.

                U Leskovcu je 20.septembra prvog dana izložbe održan okrugli sto o problemima u pčelarstvu. Prisutni pčelari su podržali orjentaciju SPOSa, i dali mi podrsku da započete aktivnosti realizujem.

                Istog dana u večernjim časovima u Nišu je održan sastanak i predavanje sa učešćem šefa veterinarske inspekcije i direktora veterinarskog instituta na temu ,,Program zdravstvene zaštite životinja'', sa osvrtom na pčelu. Ovaj program bi trebao nama pčelarima da pomogne u boljoj zaštiti pčela od zaraznih bolesti, ali istovremeno nam nameće i veće obaveze u pogledu pregleda pčela. Činjenica da je Evropska Unija zabranila uvoz kineskih medova zbog zaštite pčela bez kontrole veterinara, govori o važnosti ovog programa. Sam postupak pregleda nije sasvim precizno definisan, pa očekujemo dodatna objašnjenja za sledeću sezonu.

                U Kraljevu sam 21. septembra prisustvovao izložbi, i tom prilikom smo razgovarali o mogućnostima povećanja broja članova SPOSa. Kraljevo je imalo oko 300 clanova, a sada je broj prepolovljen. Zakljucak je da se u sledećoj godini učini veća aktivnost u pravcu povećanja broja članova.

               U Lazarevcu je 22.septembra održan sastanak sa pčelarima Lazarevca i okoline na temu ,,Problemi u seljenju pčela'' . Posle visečasovne rasprave zaključeno da udruženje iz Lazarevca dostavi konkretne predloge, a IO SPOSa razmotri mogućnost intervencije kod nadležnih organa, radi pojašnjenja i eventualno olakšanja postupka oko seljenja pčela.

               U Sl.Glasniku RS br. 60/2002 objavljen je Pravilnik o unapredjenju stočarstava, znači i pčelarstva kroz finansiranje selekcija matica u periodu 2003. – 2007. godina.

               Pčelari Zaječara u selu Važogrnac su 27.septembra proslavili slavu. U okviru razgovora o problemima u radu čulo se za velike aktivnosti udruženja. Članovi udruženja plaćaju članarinu u visini uplate SPOSu, a kroz aktivnost im se iznos vraća u znatno većem iznosu. I pored togu u Važogrncu od 70 pčelara samo su 6 učlanjeni. ,, I kad bi im se plaćalo za članstvo, verovatno ne bi svi bili članovi'' bio je komentar jednog pčelara.

               Aleksinac je bio domaćin kongresa pčelara Srbije 28.i 29.septembra. Taj kongres je pokazao potrebu da se razmišlja o zakazivanju novog kongresa za nekoliko godina u organizaciji SPOSa i uz prisustvo izabranih delegata pčelarskih udruženja.

               Na sastanku Izvršnog odbora 29.septembra u Aleksincu doneta je odluka o visini članarine za 2003.godinu u iznosu od 700 dinara, a da se aktivnost planiraju srazmerno tim sredstvima.

               U vremenu od 03. do 06. oktobra održana je tašmajdanska izložba ,,Pčelarstvo 2002.'' . U okviru izložbe sastao sam se sa delegacijama: Crne Gore, Bugarske, Mađarske i delegacijom pčelara Tuzle. Takođe je organizovan i sastanak predavača SPOSa koji su bili prisutni na Tašmajdanu. Na tom sastanku je bilo dosta korisnih ideja. Dogovoreno da predavači više pišu za ,,Pčelar'', kao i da na kraju sezone dostave Izvršnom odboru pregled o održanim predavanjima i objavljenim člancima.Poželjno je da udruženja dostave IO mišljenje o održanim predavanjima kako bi imali uvida u kvalitet predavanja.

                Prilikom vađenja viza za Apislaviju, češki konzul je pčelare oslobodio plaćanja. Divan primer čoveka koji je shvatio pčelare i njihove probleme. Samo da ih je više.

                U Kruševcu u okviru izložbe održan je sastanak prisutnih predsednika udruženja iz tog dela Srbije sa predstavnikom Instituta za krmno bilje iz Kruševca, magistrom pčelarstva Goranom Jevtićem. Dogovoreno je da se pčelari uskoro upoznaju sa mogućnostima saradnje pčelara i Instituta u koji su ranije uložena znatna sredstva radi formiranja pčelarskog centra.                 

                  Od 17. do 19. oktobra 2002.godine u Pragu je održn 14. kongres Apislavije. Na kongresu, našu delegaciju zajedno sa mnom su činili Slobodan Lazović urednik Pčelara i Žika Stojanović predsednik komisije za međunarodnu saradnju. Iskoristili smo prisustvo podpredsednika Apimondije gospodina Enriha Šiferštajna i razgovarali sa njim o prijemu u Apimondiju. On je obećao punu pomoć oko prijema u svojstvu novog člana Apimondije kako bi se prevazišli ranije neplaćeni dugovi na ime članarine od strane Jugoslavije. Kongres je bila prilika da se sretnemo sa Slovenačkom delegacijom koja je bila gost na kongresu. Slovenci su nas informisali da ,,Medex,, iz Ljubljane pravi veliku pakirnicu meda radi otkupa i izvoza za Nemačku. Njihova su očekivanja da će se ,,Medex,, ponovo vratiti na srpsko tržište radi otkupa meda, ali su naglasili strogu kontrolu na rezidue i naročito antibiotike. Ovu tvrdnju o strogoj kontroli na rezidue i antibiotike je potvrdio i Šifertajn govoreći mi da ja kao predsednik moram imati u vidu rezoluciju kongresa Apimondije iz Brisela održanog 1999.godine. U toj rezoluciji se govori o kvalitetu meda i načinima lečenja pčela radi dobijanja čistog meda. Za narede brojeve Pčelara obezbedićemo više informacija o zahtevima po toj rezoluciji kao i o planovima  Medex-a kako bi bili blagovremeno informisani.