[Home]

 

Predrag Cvetković

 

Apiterapeutski centri sveta

 

Rumunija

 

U vrhu zemalja u kojima su izrada preparata na bazi pčelinjih proizvoda i njihova upotreba u medicini najviše razvijeni, nalazi se Rumunija.

Takvi rezultatati, vredni u svetskim razmerama, ostvareni su zahvaljujući postojanju jedne specilalizovane ustanove - Rumunskog centra za apiterapiju.

To je prvi centar takve vrste u svetu. Formiran je 1975. godine zahvaljujući prof. ing. Večeslavu Harnaju, nekadašnjem predsedniku Apimondije, koji je dugo godina bio koordinator aktivnosti Centra. Prof. Harnaj je više godina bio i predsednik rumunskog pčelarskog saveza i dao ogroman doprinos razvoji pčelarstva.

U Centru, koji je od početka bio formiran kao višefunkcionalna ustanova, radili su i rade specijalisti pet različitih oblasti, vezanih za pčelinje proizvode i apiterapiju: klinička medicina, istraživanje (biohemija, farmakologija), stomatologija, kozmetika i apoteka (prodavnica).

U Kliničkom odseku se nalazi više prostorija, gde stručnjaci različitih medicinskih specijalnosti zajedno rade u punom skladu. Neke od tih specijalnosti su: otorinolaringologija, oftalmologija, interna medicina, kardiologija, reumatologija, dermatologija, psihologija, endokrinologija itd.

Kozmetički odsek je veoma napredan, jer koristi i preporučuje pčelinje proizvode ne samo za spoljašnje maske i slično, već i za unutrašnju upotrebu. Stav stručnjaka tog odseka je da spoljašnja lepota dolazi od unutrašnje.

Istraživački odsek, nedavno preseljen u Institut za istraživanja i razvoj pčelarstva, takođe u Bukureštu, proizvodi u saradnji sa lekarima veliki broj različitih novih preparata (mikro-produkcija); a kada ti preparati daju dobre  rezultate na pacijentima, dolazi sledeći korak: makro-proizvodnja. Finalni proizvodi Centra se tada nude potrošačima, a takođe i izvoze u neke zemlje.

Apoteka vrši slobodnu prodaju za građanstvo i ima ne samo apiterapeutske proizvode, već i mnoge dodatke hrani, minerale, vitamine itd.

Svi spomenuti odseci Centra su pod jednim krovom, u zgradi sa dva sprata i prizemljem, koja se nalazi u centru Bukurešta.

 

-

 

Uz sažet prikaz rumunskog Centra za apiterapiju, posetiocima ćemo predstaviti istaknutog rumunskog apiterapeuta mlađe generacije, svetskog glasa, dr Stefana Stangaciu. Doktor Stangaciu je rođen 1960 godine u Bukureštu. Završio je fakultet opšte medicine (vojni odsek) 1985. na Carol Davilla univerzitetu. Radio je u centralnoj vojnoj bolnici u Bukureštu, zatim kao lekar u rumunskoj mornarici, kratko vreme na jednoj klinici u Kanadi, a od 1991-1995 kao koordinator u udruženju za za preventivu i prirodnu terapiju “Dao”, gde je sada na mestu direktora.

Za apiterapiju se osposobio na kursevima u Bukureštu 1991 i Mangalii 1994 i ima državnu licencu. Pored apiterapije, usavršavao se i bavi se homeopatijom i akupunkturom. U potpunosti je okrenut prirodnim načinima lečenja - apiterapiji, fitoterapiji, Ajirvedi, akupresuri, iridologiji itd.

 

Dr Stangaciu je čovek ogromne energije i dobre volje, stručnjak priznat u svetu. Od 1999. godine je predsednik nemačkog apiterapeutskog udruženja.

Radi kao internacionalni konsultant za apiterapiju. Obilazi čitav svet popularišući lečenje pčelinjim proizvodima, rukovodi tečajevima, organizuje i učestvuje u organizaciji kongresa, konferencija, kurseva, predavnja itd. Učestvovao je svojim pisanim radovima na preko 100 međunarodnih apiterapeutskih konferencija, seminara ili radionica, u preko dvadeset zemalja širom sveta.

Veoma je aktivan i kada su u pitanju moderni načini komunikacija i informisanja - internet i kompjuterska tehnika. Osnivač je jednog od najuglednijih svetskih apiterapeutskih sajtova www.apitherapy.com zatim baze podataka o apiterapiji, autor je posebnog CD-a o apiterapiji, vodi internet kurseve i obavlja još mnogo drugih aktivnosti.

Pored rumunskog, dr Stangaciu govori još šest svetskih jezika: engleski, francuski, nemački, španski, italijanski i portuglalski. Pčelarstvom se bavi kao hobijem i smatra da dobar apiterapeut mora da poznaje život pčela i da bude pčelar.