Home

[Back]

 

 

Moris Materlink

Odlomak iz knjige Život pčela, Matica Srpska 1949

Ima bezbroj primera privrženosti, potpune odanosti radilica svojoj vladarici. U svima nesrećama male naseobine, kad pojedino saće, pa i cela košnica, bude razoreno čovekovom brutalnošću ili neznanjem, kad pritisnu hladnoća, glad, čak i bolesti, pa narod u masama propada, matica skoro uvek biva spasena, i nalaze je živu i pod leševima svojih vernih kćeri. Jer sve je one zaštićuju, olakšavaju joj bekstvo, svojim telašcima grade joj bedem i zaklon, čuvaju za nju najzdraviju hranu i poslednje kapi meda. I sve dok je u životu, ma koliko da je velika nesreća, nespokojstvo neće ovladati gradom “čednih devica koje srču rosu”. Možete im i dvadeset puta jedno za drugim razbiti njihovo saće, uzmite im dvadeset puta njihovu decu i hranu, pa vam ipak neće poći za rukom da u njih pobudite sumnju u budućnost. Bile desetkovane smrću, izgladnele, svedene na malu četu koja je jedva u stanju da svoju majku skriva pred očima neprijatelja, one će reorganizovati pravila naseobine, pobrinuti se za najpotrebnije, iznova će raspodeliti posao prema nenormalnim potrebama toga nesrećnog trenutka i smesta će prionuti radu sa takvom strpljivošću i revnošću, sa takvim razborom, takvom upornošću, kakve se retko na tom stepenu sretaju u prirodi, ma da većina njenih bića pokazuje više odvažnosti i samopouzdanja od čoveka.

Da se malodušnost otkloni i zadrži ljubav koju imaju prema njoj, nije čak ni potrebno da je matica u košnici: dovoljno je da u času svoje smrti ili odlaska ostavlja ma i najslabiji tračak nade u potomstvo. “Videli smo”, kaže poštovani Lengstrot, jedan od osnivača modernog pčelarstva, “videli smo jednu naseobinu koja nije imala ni toliko pčela da bi njima mogla prekriti saće od desetak kvadratnih santimetara kako nastoji da zapati maticu. Pune dve nedelje pčele su se nadale da će u tome uspeti. Kada se, najzad, njihov broj sveo na polovinu, rodi im se matica, ali krila joj behu tako nerazvijena da nije mogla poleteti. Iako je bila nemoćna, njene pčele je nisu dvorile sa manje poštovanja. Nedelju dana docnije ostade još samo dvanaestak pčela da najzad nekoliko dana potom iščezne i matica ostavljajući na saću nekoliko neutešnih jadnica.”

Odlomak iz knjige “Život pčela” Moris Materlink” Matica Srpska 1949.