Home

diskusiona grupa "pčela"

2. deo

Susret članova na Tašmajdanskoj izložbi 2006. godine

1. deo

Deo prisutnih članova grupe:

Stoje, sleva: Dušan Đerić, Dmitar Kosanović - Mita, Goran Ignjatović, pčelar iz Homolja (nije član), Ivan Brndušić, Marjan Šebalj, Vladimir Ilić, Dejan Milić sa suprugom, Petar Ribić, Predrag Todorov i Ranismav Krunić

Čuče, sleva: Vasilije Raduč, Predrag Cvetković, Srđan Todorovski, Milan Isidorović

 U restoranu "Šansa" sede, s leva Ranislav Krunić, Petar Petrović, Marjan Šebalj, Predrag Cvetković, Branko Švabić

   

Sede, sleva: crnogorski pčelar (nije član), Dmitar Kosanović - Mita, Srđan Todorovski, Ivan Brndušić, Petar Ribić

   
 
   
 
 

fotografije: Dušan Stojković

 www.pcelarskeinovacije.dual.co.yu

nastavak foto reportaže