Serbian Home

English Home Русская страница

Posetioci se predstavljaju II deo   Visitors II part   Посетители Вторая часть

MALA GALERIJA - POSETIOCI SE PREDSTAVLJAJU  10

1  2  3 4 5  6  7  8 9 10 11 12 13 14

Small Gallery - Visitors        Маленькая Галерея – Посетители

 

Vrcanje meda kod Svetozara Jankovića

Pazin, Hrvatska

 

Skidanje nastavaka

 

   
Ekipa se sakuplja: Rade Mičić, Miran Vižitin, Dražen Krivičić (s leva na desno)
   

Mladi pčelar Miran Vižitin uvek gde je najteže

- otklapanje saća

 

   

Ekipa iz Rijeke: Biljana, Rade, Tomo, Jasminko

   

Vrcanje

   
Radi se punom parom